USA:s militär krigsövar i Sverige

Publicerad av Per Olsson

Tema: Militarisering och krig

Abramsstridsvagnar på väg till Sverige? (foto: public domain )
Abramsstridsvagnar på väg till Sverige? (foto: public domain )

Aldrig tidigare har amerikanska stridsvagnar eller amerikanskt luftvärn övat i Sverige. Men nu bekräftar befälhavaren för USA:s armé i Europa att USA kommer att delta i den militära storövningen Aurora i Sverige i höst. Det rapporterar SVT Nyheter den 31 januari.

Den svenska militärövningen Aurora 17 är den största sedan 1993 och äger rum i september.
Att övningen har döpts till Aurora, morgonrodnadens gudinna i den romerska mytologin, visar att den svenska militären ser krigsövningen som början till en ny gryning för att försvaret och dess samarbete med bland annat USA:s stridskrafter.
Under övningen ska försvarets alla vapenslag övas, över 16 000 soldater. Ett krigsscenario där Sverige ska ha utsatts för ett anfall.
Att fokus ligger på Östersjön och Gotland ger en fingervisning om varifrån det påstådda angreppet ska komma ifrån.
Redan tidigt stod det klart att även värdlandsstöd skulle övas, vilket enligt det värdlandsavtal som har slutits med Nato betyder att även utländska trupper kommer att delta.
I januari i år kom sedan försvarets officiella inbjudan till USA:s armé som har president Donald Trump som chef. (I egenskap av president är Donald Trump också överbefälhavare för USA:s militära styrkor).
Nu står det alltså klart att amerikansk militär deltar i övningen. Bland annat kommer USA:s Abramsstridsvagnar. ”att rulla in över gränsen till Sverige. Abrams är ryggraden i USA:s armé. Dessutom har ett amerikanskt luftvärnsförband bjudits in. Det handlar om ett Patriotförband med robotbil och eldledningsenhet”, rapporterar SVT.
Även fransk militär har inbjudits att delta. ■