”Är Porten nästa att läggas ned?”

Publicerad av RS Haninge

Plats: Haninge Tema: Skola och barnomsorg, Inrikespolitik

T.v: Mehmet Coksürer (MP). T.h: Mattias Bernhardsson (RS) (foto: )
T.v: Mehmet Coksürer (MP). T.h: Mattias Bernhardsson (RS)

Rättvisepartiet Socialisterna ställde Kultur- och fritidsnämdens ordförande i Haninge mot väggen under kommunfullmäktige den 13 februari.

– På två år har S-MP-styret lyckats rasera ganska mycket av Haninges kultur- och fritidsverksamhet. Jordbrogårdens prisade fritidsverksamhet för funktionsnedsatta lades ner, styckades upp och flyttades, med stor otrygghet för barnen som följd. Ungdomens hus Lakeside, som bland annat samlade upp till 200 dansare, lades också ned och spillrorna stoppades in i Jordbro Kultur- och föreningshus, med plats för mindre än 30 dansare.
– Idag heter verksamheten ungkulturhuset Porten. Personalen står för ett fantastiskt arbete med verksamheterna, trots de märkbart sämre förutsättningar ert styre har gett dem, konstaterade Mattias Bernhardsson (RS) och fortsatte:
– Nu frågar jag dig Mehmet Coksürer, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden, varför har du gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en konsekvensanalys för en eventuell nedläggning av Porten?

Nämndordföranden försökte ducka frågan:
– Vi har efter diskussion i nämnden sagt att vi ska ha en översyn av verksamheten, inte lägga ned den. Utan vi ska titta på om vi når rätt målgrupp, hur det kan utvecklas och bli bättre, svarade Mehmet Coksürer (MP).
Men nämndordförandens svammel och förnekelser avslöjades ganska lätt då Mattias gått igenom allt filmmaterial från nämndmötet. Där framgår tydligt att konsekvensanalysens utgångspunkt är vad som händer vid en nedläggning, inte hur verksamheten kan utvecklas. Och nämnden har inte alls diskuterat en översyn av verksamheten. Mehmet Coksürer stod och ljög rakt upp och ned i kommunfullmäktige.

Haninge kommun lade endast 66 kronor per invånare på allmän fritidsverksamhet under 2015 (det vill säga innan Lakeside och Jordbrogården lades ned och spillrorna flyttades). Bara två kommuner i hela Stockholms län är sämre än Haninge kommun.
Rättvisepartiet Socialisterna kommer att slåss med näbbar och klor för att försvara kommunens återstående kultur- och fritidsverksamheter. ■