Kinas diktatur räds feminismen

Publicerad av Adan N. Lee

Plats: Peking Tema: Kamp mot kvinnoförtryck, Repression

Kinas ledare Xi Jinping försöker tysta all form av opposition. (foto: DAMIR SAGOLJ)
Kinas ledare Xi Jinping försöker tysta all form av opposition. (foto: DAMIR SAGOLJ)

En ledande feministisk blogg i Kina med 80 000 följare har stängts ner i Kina efter dess kritik mot Trumps sexism och rasism. 

Sina Weibo, Kinas motsvarighet till Twitter, stängde ner två konton som användes av ”Feministiska Röster” från den 20 februari och i 30 dagar framåt. Åtgärden vidtogs efter att gruppen hade lagt upp åtskilliga poster i solidaritet med det globala initiativet till kvinnostrejker på den internationella kvinnodagen den 8 mars. 

Den kinesiska diktaturen ser med allt större oro på alla former av protester. Nya lagar har introducerats under det senaste året för att utöka kontrollen över NGO-organisationer, icke-statliga organisationer (non-governmental organisations, NGO), och reglerna som omger sociala medier har stramats åt. 

Statliga censorer erhöll nya instruktioner i januari som förbjuder ”icke auktoriserad kritik” av Trumpadministrationen, vilket återspeglade Pekings rädsla för att denna fråga ska ge upphov till nya oroligheter i Kina.

För nästan exakt två år sedan blev fem feministiska aktivister arresterade i Kina för att ha planerat protester inom kollektivtrafiken mot våld mot kvinnor. De fem frigavs efter världsomfattande protester. 

Aktionen mot ”Feministiska Röster” följer ett liknande mönster; tillslaget sker innan den internationella kvinnodagen och det kinesiska pseudoparlamentets, ”folkkongressens” (”National People’s Congress”), årliga möte. 

Kvinnorättskampanjaktivister och andra kinesiska aktivister har inspirerats av de historiska fyra miljoner deltagare starka kvinnodemonstrationerna mot Trump i januari. 

”Feministiska Röster” har postat stöd till den internationella strejken den 8 mars och översatt en artikel av feminister i USA, bland annat Angela Davies, som har manat till en ”ny våg av militant feministisk kamp”, med särskild inriktning mot Trumps ”kvinnofientliga, homofobiska, transfobiska och rasistiska politik”.

– Det finns ett avsevärt momentum kring kvinnorättsrörelsen och myndigheterna svarar därför med vildsint censur, säger Li Tingting, en av de fem feminister som fängslades 2015, till den USA-finansierade radio Free Asia. Hon såg myndigheternas och regimens angrepp som en ”del av ett generellt nedslag över hela fältet”.

De kinesiska myndigheternas reaktion, jämte Sina Weibo och andra mediaföretag som agerar för den kinesiska regeringens räkning, visar på den omfattande globala inverkan som massmotståndet mot Trump har.

Chinaworker.info (Committee for a Workers’ Internationals, CWI, anhängare i Kina) som är förbjuden att verka i landet, protesterar mot attacken mot ”Feministiska Röster” och planerar demonstrationer och möten i solidaritet med den internationella kvinnostrejken och kampen mot Trump den 8 mars.■