Stålbad för förskolan i Luleå

Publicerad av Jonas Brännberg

Plats: Luleå Tema: Skola och barnomsorg

I S-styrda Luleå är det inte långt till nästa nedskärning. (foto: Jonas Brännberg)
I S-styrda Luleå är det inte långt till nästa nedskärning.

När Barn- och utbildningsnämnden i Luleå redovisade sin resultat för 2016 släpptes bomben att nya stora nedskärningar hotar förskolan.

Under 2015 och 2016 ”effektiviserades” förskolans budget med sammanlagt 19 miljoner kronor. Nu ska 20 miljoner skäras ned, bara under nuvarande år. Det är mer än tio procent av förskolans budget! 

Under nästa väntas ytterligare nedskärningar på 6 miljoner kronor.

Ursäkten för neddragningar är att kostnader för förskolan i Luleå är högre än i andra ”jämförbara” kommuner. Ändå visar dock statistiken att Luleå kommun inte har färre barn per personal. 

Istället är det annat som kostar mer, till exempel välutbildad personal eller stora och dyra lokaler, något som nu barn och personal ska få betala för med nya nedskärningar. Kostnaderna har till exempel blivit höga för de stora 6-8 avdelningsförskolor i två våningar som kommunledningen på sikt vill ska ersätta de flesta av de mindre förskolorna. 

Förutom höga kostnader finns stora problem med arbetsmiljön och sjukskrivningar i de nya förskolorna, både för pedagoger och annan personal som kökspersonal.

En av förändringarna som väntas leda till besparingar är att förskolans matverksamhet nu administreras av grundskolan. Förskolan ska ”köpa mattjänsten” från skolan.

– Det är helt sjukt. Om jag ska baka något till ett personalmöte på förskolan så måste allt skrivas ned och skickas till skolan som i sin tur skickar en faktura till förskolan. Istället för att fokusera på barnen införs mer byråkrati, säger Josef Esberg som jobbat på många förskolekök

– Istället för att skära ned borde kommunen satsa på att utveckla det som är bra i förskolan, och ge personalen bättre förutsättningar, framförallt genom ökad personaltäthet, säger Britta Berggren, kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna. ■