I marginalen

Farliga borgare

Publicerad av Per Olsson

Tema: I marginalen

Så fort det blir strejk kräver arbetsgivarna och högerpartierna att lagarna ska ändras så att det blir än svårare att strejka. Detta trots att konflikträtten är mer begränsad I Sverige än på många andra håll. Dessutom är det ett lagbrott att strejka “vilt”, vilket Sverige är nästan ensamt om.

När Seko gick ut i strejk mot Veolias löne- och villkorsdumpning 2014 svarade den mörkblåa arbetsgivarorganisationen Almega med att i praktiken kräva strejkförbud. Starkt medhåll fick man från Liberalerna, som då fortfarande kallade sig Folkpartiet. En av FP/Liberalernas riksdagsledamöter, Christer Nylander, frågade på Aftonbladet Debatt under rubriken  “om fackets kraftiga tilltag är rimliga och står i proportion till konflikten?”. Själv svarade han självfallet nekande och menade att det åter var ”dags att begränsa rätten att strejka”, vilket också var rubriken på hans debattartikel.

Nu är arbetar- och fackföreningsfientliga Liberalerna åter på krigsstigen. Efter att ha sabbat skolan tycker Liberalernas ledare Jan Björklund att “det är hög tid att begränsa strejkrätten”. Hög tid? Det har Liberalerna alltid tyckt. Hur som haver, i Göteborgs-Posten, var annars?, skrev Jan Björklund med flera i förra veckan att: “Konflikterna i Göteborgs hamn visar på behovet av en översyn av dagens konfliktregler. Det bör finnas en bättre och mer rimlig avvägning mellan mål och tillgripna medel i en konflikt på arbetsmarknaden. Sveriges viktigaste transportnav kan inte regelbundet lamslås. Det är hög tid att begränsa strejkrätten”.

Tidigare hade Björklund anklagat regeringen för att “vara för mesig” när det gäller strejkrätten och enligt honom är Hamn4ans strejk i Göteborg direkt “farlig”. Så talar en farlig borgare. 

Det behöver väl knappast sägas att det är precis vad Svenskt Näringsliv också säger med anledning av hamnkonflikten i Göteborg. 

Skamligt nog har regeringen även i denna fråga valt att stryka Svenskt Näringsliv medhårs. Det behövdes inte mer än ett brev från Svenskt Näringsliv för att regeringen skulle skynda sig att uppmana Medlingsinstitutet ”att kartlägga förekomsten av strejkåtgärder mot arbetsgivare som redan har kollektivavtal med andra fackförbund”. Det behöver väl knappast påpekas att Svenskt Näringsliv är mycket nöjd med att regeringen flaggar för en ny antistrejklag. 

De Nya Socialdemokraterna blir mer och mer som de Nya Moderaterna.■