Socialistisk feminism - vad betyder det 2017?

Publicerad av

Tema: Kamp mot kvinnoförtryck

 (foto: )
(foto: )

Kvinnokamp och feminism är på frammarsch. Kvinnostrejker och manifestationer växer fram för att besvara kapitalismens, politikernas och direktörernas attacker.

2016-17 har sett strejker mot abortförbud i Polen, mäns våld mot kvinnor i Latinamerika och mot löneklyftorna på Island samt demonstrationer över hela världen mot Trump och hotet från höger.

En politisk polarisering pågår. De som vill vrida samhället högerut har ofta liknande program: försämrade rättigheter för kvinnor, utlandsfödda, arbetare, unga, hbtq-personer. Oftast inlindat i nationalistisk chauvinism.

Ökad kvinnokamp har många gånger i historien inlett en period av radikalisering vänsterut, där växande rörelser utmanat förtryck och kapitalistisk utsugning. I år finns det särskild anledning att påminna om att den ryska revolutionen för hundra år sedan inleddes av massiva kvinnostrejker i textilindustrin. Även i Sverige 1917 stod kvinnorna i täten för kraven på bröd och rösträtt. När kvinnokampen tänts och förenats med massiv arbetarkamp har verkliga förändringar drivits igenom och högern slagits tillbaka.

Vi är socialistiska feminister. På 8 mars 2017 för vi fram:

  • Slå tillbaka högern – slå vakt om aborträtten och ta kamp för jämställdhet, mot sexism och ökade klyftor.
  • Bättre arbetsvillkor, högre löner och pensioner – fasta jobb, rätt till heltid, sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Bort med RUT och låglönemarknad.
  • Kraftig upprustning av offentlig välfärd – fler anställda, stoppa vårdnedläggningar och nedskärningar, nej till vinster i välfärden.
  • Stoppa mäns våld mot kvinnor – stärk kvinnojourerna, fler skyddade boenden, specialutbildade domstolar för våldtäkter och övergrepp.
  • Internationell solidaritet – fullt stöd till kvinnostrejker och manifestationer världen över. Nej till tvångsutvisningar – försvara rätten till asyl. Nej till militarism och vapenexport.

År 2017 i Sverige deltar vi kampen mot vårdnedskärningar – som ockupationen av BB i Sollefteå, mot utvisningar av flyktingar – som elevstrejkerna i Stockholm nyligen, mot slumvärdar och renovräkningar – som hyresgästernas kamp i Husby i norra Stockholm. Fackföreningar, hyresgästföreningen och kampanjnätverk behöver vara demokratiska och delta i kampen.

Samtidigt visar vi att orättvisorna och försämringarna har sin grund i det kapitalistiska klassamhället. Kvinnoförtrycket uppstod med klassamhället, som bygger på ekonomisk utsugning (majoriteten arbetar åt en minoritet ägare) med sexism, rasism och heteronorm som nödvändiga medel för att upprätthålla systemet. Kamp för jämställdhet och för kvinnors makt över sina kroppar är därför i grunden en utmaning av samhällssystemet.

Socialistiska feminister står för ett demokratiskt och socialistiskt samhälle utan klasser, könsmaktsordning, rasism, heteronorm, hederskultur och andra hierarkier.■