Norrbotten: Regionstyrelsen försöker kuppa igenom nya nedskärningar

Publicerad av Anton Lindbäck

Plats: Kiruna, Kalix Tema: Vården, Inrikespolitik

 (foto: )
(foto: )

Som Offensiv tidigare har rapporterat så räddades intensivvårdsplatserna och narkosläkarna på Kiruna och Kalix sjukhus. Detta tack vare det motstånd som organiserades från de boende i de berörda kommunerna och sjukhuspersonal.

Men besparingar är något som regionen planerar att fortsätta genomföra. Det är därför som regionstyrelsen på sitt sammanträde i början av månaden tog beslut om att skära ned på röntgenverksamheten i Kalix och Kiruna och koncentrera den till Sunderbyn, Gällivare och Piteå.
Röntgenläkare kommer bara att finnas i Kalix och Kiruna under dagtid. Vid nattetid eller tider som lösts genom inhyrda jourlinjer ska patienter få behandling på ett annat sjukhus. Beslutet har mött stark kritik och även inom det styrande Socialdemokraterna saknas en majoritet för att få igenom det.