Irland och vilda djur på cirkus

Publicerad av Richard Larsen

Tema: Djurrätt, Kultur, Kulturpolitik

En fantastisk show, men till vilket pris? Vägra vilda djur på cirkus! (foto: Wikimedia Commons)
En fantastisk show, men till vilket pris? Vägra vilda djur på cirkus! (foto: Wikimedia Commons)

Ett ganska uppmärksammat problem idag är användandet av vilda djur i cirkusvärlden. Allt fler får upp ögonen för att de vilda djuren på cirkusen inte har det bra, och flera länder i Europa och internationellt har infört, eller funderar på att införa, förbud mot vilda djur på cirkus.

En del länder har löpt hela linan ut och har infört totalförbud mot alla djur på cirkus. Irland är tyvärr ett av de länder som ännu inte infört något nationellt förbud, trots att det finns undersökningar som visar att en majoritet är för det.
År 2014 sade Irlands jordbruksminister Simon Coveney att de inte skulle införa ett förbud, utan istället reglera djurhållningen med en s k ”Code of Practice”. Kritiker säger dock att det är cirkusarna själva som fått utarbeta dokumentet och att varken djurhälsoexpertis eller veterinärer har varit inblandade. Ännu har inget sådant dokument publicerats, men det skulle ändå vara verkningslöst säger ISPCA (Irländska förbundet mot djurplågeri), eftersom det saknas laglig grund att åtala och utdöma straff om reglerna inte följs. ISPCA säger dessutom att det finns risk för att Irland blir en dumpningsplats för vilda djur från cirkusar i andra länder så länge ett förbud saknas.

Trots detta finns det några ljusglimtar: 12 av landets 26 grevskap har författat lokala förbud för cirkusar att ha vilda djur på allmän mark. I Dublin klubbades ett förbud igenom i juli 2016. ACI (The Arts Council Ireland) som ger bidrag till bl a cirkusar har minskat bidragen till djurcirkusar till förmån för icke-djurcirkusar. Detta och ett ökande publikt motstånd mot cirkusar med vilda djur har lett till att antalet sådana har minskat från 6 till 2 (feb 2016). Även inom parlamentet finns det krafter som arbetar för att ändra lagen, t ex Ruth Coppinger från Anti-Austerity Alliance.

Oavsett hur det går med ett förbud kan du som konsument ändå göra skillnad. Besök inte cirkusar med vilda djur (eller djur överhuvudtaget). Inga intäkter = inga djur. ■
Se även artikeln Säg nej till djur på cirkus i Offensiv # 1 234 (12 januari)