”Ser hinder istället för kompetens”

Publicerad av Britta Berggren

Tema: Arbetsmiljö

Det är svårt att få arbete som funktionshindrad, p g a att ingen tror att man klarar något. Arbetsgivare har som alla andra mycket fördomar.

Attityder och fördomar hindrar funktionshindrade att få jobb trots att de har kvalifikationer. Man ser hinder istället för möjligheter och kompetens.
Få arbetsplatser kan i dagsläget erbjuda en heltidstjänst. Men det kanske inte är ett så stort problem, för få funktionshindrade klarar av att arbeta 100% när det är så mycket övrigt i livet man måste ha ork och koll på; träning/rehabilitering, hjälpmedel, assistans/hemtjänst, m m.

En kvinna i Malmö som arbetade på ett fritidshem fick en skada på gula fläcken (ögonskada, vilket medför synbortfall). Arbetsgivaren tyckte inte att hon kunde jobba kvar. Men det är ju inga småbarn hon ska ha koll på. Hon klarar nu arbetet utmärkt, efter en lång och mödosam strid!
Behöver arbetsplatsen tillgängliggöras för att en funktionshindrad ska kunna arbeta så kan arbetsgivaren ansöka hos arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen ser gärna att funktionshindrade kommer ut i arbetslivet. De kan tillhandahållla både hjälpmedel och anpassning.
Men det innebär alltid lång övertalningsprocess för att en funktionshindrad ska få arbete. Övertyga om att man har kompetens, trots (eller kanske på grund av) sitt funktionshinder. Arbetsgivaren ser ju det som syns, alltså funktionshindret. De tycker ofta att anställning innebär problem och komplikationer. ■