Nordkalk överklagar domen efter dödsolyckan

Publicerad av Anton Lindbäck

Plats: Luleå Tema: Arbetsmiljö

De senaste tre åren har fyra arbetare dödats på SSAB i Luleå.  (foto: Jonas Brännberg)
De senaste tre åren har fyra arbetare dödats på SSAB i Luleå. (foto: Jonas Brännberg)

Den 1 mars fälldes företaget Nordkalk AB och dåvarande platschefen för olyckan i kalkugnen på SSAB den 1 november 2011. Den förre platschefen har överklagat till hovrätten och nu överklagar också Nordkalk domen.

Nordkalk skriver i sin överklagan att de vill att företagsboten på 3 miljoner kronor, en summa som alltså motsvarar 1 procent av koncernens vinst 2015, ska ogillas eller sättas ned. Man vill inte heller betala något skadestånd till någon av de arbetarna som skadades eller till den avlidne Johan Löfroths familj.
Bolaget vill även ha ersättning från allmänna medel för sina rättegångskostnader.

Nordkalks kommunikatör Eva Feldt säger till tidningen Arbetarskydd den 23 mars att man överklagar domen för att man anser att ”tingsrätten dömt målet på felaktiga grunder, eftersom vi anser att det är ett entreprenörsförhållande”.
Hon tycker att det behöver bli tydligare hur förhållandet mellan entreprenören och beställaren ska se ut.
Till NSD den 23 mars säger pappan till den döda Johan Löf­roth – Lars Erik Löfroth:
– Det är fruktansvärt att man inte tar sitt ansvar på Nordkalk.
Han hoppas nu att Hovrätten skärper straffen.
– Jag anser ju att med de uppgifter som framkommit under rättegången så är det solklart att Nordkalk hade huvudansvaret vid olyckan. (...) Vår förhoppning var att få göra ett avslut efter rättegången i tingsrätten. Men nu känns det litegrann som att man är på ruta ett igen. Nu blir det kanske en lång utdragen process innan det här blir klart igen.

Platschefen yrkar i sin överklagan i första hand att Hovrätten för Övre Norrland ska ogilla åtalet och att han inte ska behöva stå för en del av kostnaderna för försvararen och målsägandebiträdena. I andra hand att straffet ska mildras till ringa brott eller ett normalbrott och inte ett grovt brott som domen blev.
Åklagare Stig Andersson är dock nöjd med domen och tycker att ”straffet är rimligt”. ■