Rikshems tomma löften

Publicerad av Fatima Linna Trabelsi

Plats: Luleå Tema: Bostäder, Inrikespolitik

”Det känns tryggt” – Niklas Nordström (till vänster), S-kommunalråd i Luleå. (foto: )
”Det känns tryggt” – Niklas Nordström (till vänster), S-kommunalråd i Luleå. (foto: )

Det första bostadsbolaget har anslutit sig till Bostad Luleå.

Bostad Luleå startade den 1 oktober 2016 och är en kommunal bostadsförmedling där tanken är att samla de olika hyresvärdarna på en plats. För att täcka administrativa avgifter är det för sökande avgiftsbelagt att stå i kön, för hyresvärdar är det en gratistjänst. Trots detta har få bostadsbolag anslutit sig, hittills är det bara det kommunala bostadsbolaget Lulebo som förmedlar sina lägenheter via kön. I samband med en av de mest lönsamma fastighetsaffärerna 2015 (för köparen), där Rikshem förvärvade 1 600 lägenheter från Lulebo, lovade bolaget att ansluta sig till kön. Ett löfte som än så länge inte har blivit verklighet.
Först ut att ansluta sig kan istället bli Heimstaden som nu diskuterar att låta Bostad Luleå förmedla ca 400 studentbostäder av sitt totala bestånd på 1 300 bostäder, även de köpta av Lulebo förra året.
Förutom att tusentals lägenheter numera förmedlas efter fastighetsägarens tycke istället för genom en offentligt kontrollerad kö, så har utförsäljningarna inneburit
att det populära systemet med bofonder, där hyresgästerna delvis styr underhållet, har avskaffats. ■