Grekland: Kampen tvingade H&M-ledningen att backa

Publicerad av Xekinima (CWI Grekland)

Tema: Arbetarkamp, Arbetsmiljö

 (foto: Wikipedia)
(foto: Wikipedia)

Under de senaste veckorna har klädjätten H&M:s försök att påtvinga sina anställda i Grekland nya sämre anställningsavtal fått mycket publicitet. De nya avtalet skulle innebära en rad försämringar.

De nya avtalen innebar bland annat:

  • Fler arbetsuppgifter men till samma minimilöner som förut. 
  • Företaget skulle få rätt att flytta anställda inte bara från butik till butik utan dessutom från stad till stad utan extra ersättning. 
  • Anställda skulle tvingas delta i ”utbildningsseminarier” utan ersättning. 
  • Om en anställd missade en arbetsdag utan trovärdig motivering skulle denne anses ha slutat, vilket skulle ha inneburit förlorad rätt till kompensation från företaget samt förlorad rätt till arbetslöshetsersättning.

En stor del av de anställda vägrade att skriva under de nya avtalen. Ärendet uppmärksammades genom tidningsartiklar och intervjuer med anställda. Xekinima, (CWI i Grekland) var först med att ta upp frågan och med att starta en kampanj för de H&M-anställdas rättigheter. Kampanjen blev viral på sociala medier. Xekinima tog också initiativet till att bjuda in andra grupper till protestaktioner utanför H&M-butiker i Aten och Saloniki. Detta tryck fick det grekiska arbetsmiljöverket att ingripa och avkräva H&M en förklaring rörande de nya anställningsavtalen.
Trycket från den negativa publiciteten, och att en stor del av de anställda vägrade att skriva under, tvingade företagsledningen att backa. I slutet av förrförra veckan informerade chefer på flera av butikerna sina anställda att kontrakten har dragits tillbaka!
Cheferna försökte motivera detta genom att skylla på de anställda, man sa att anledningen var att ”det fanns många frågor från de anställda som uppenbarligen inte förstod avtalen… delar missuppfattades….” etc.
Självklart förstod arbetarna mycket väl att företaget ville göra dem till nutidens slavar!
Oavsett vad företaget säger så är tillbakadragandet av de nya kontrakten en seger och en viktig framgång som arbetarna vann genom sin egen kamp.

Det här betyder inte att frågan är avslutad då företaget kan försöka driva igenom kontrakten igen, men kanske något justerade. Därför får ingen luta sig tillbaka och tro att frågan är ur världen.
Arbetare och andra som solidariserar sig med dem måste vara beredda på nya attacker från företagsledningen. De kan t ex gradvis börja göra sig av med de mest kampvilliga arbetarna. Eller så kan de bida sin tid i väntan på ett nytt läge att driva igenom kontrakten, kanske med mindre ändringar. Eller börja nyanställa enligt de nya avtalen och gradvis göra sig av med sin gamla personal till dess att de kan driva igenom de nya kontrakten för alla sina anställda.

Helt säkert är att det inte får finnas något förtroende för företagsledningens löften. Det är viktigt att arbetarna håller en beredskap för en ny kampomgång. Ett avgörande steg vore att utse aktionskommittéer för H&M-arbetare i varje butik, på stadsnivå och för att koordinera kampen nationellt. Grekiska H&M-anställda borde kontakta och söka stöd hos H&M-anställda och -fack i andra länder.
Denna första reträtt visar att även under svåra förhållanden som i Grekland kan kamp vinna framgångar. Detta borde stärka självförtroendet och moralen bland arbetarna inför de nya strider som oundvikligen kommer att växa fram under den kommande perioden. ■