Skär vinster ur kvinnors kroppar

Skär vinster ur kvinnors kroppar

Publicerad av Per Olsson

Tema: I marginalen

“Privatdrivna Ultragyn på Sophiahemmet i Stockholm betalar bonus till gynekologerna efter hur mycket de skär i kvinnorna. Kliniken får också mer betalt av landstinget för större ingrepp. Ingenstans i Stockholm hittar gynekologer heller så mycket i kvinnornas reproduktiva organ att skära, klippa eller bränna bort”, rapporterade Expressen i förra veckan.

Att hämta vinster genom att skära i kvinnors underliv är inte bara ett uttryck för “vårdvalets värsta tendenser” som samma tidning gör gällande på ledarplats. Detta liksom tidigare vårdskandaler är en direkt följd av privatiseringarna och marknadsstyrningen av vården.

I sitt försvar för vinst i vården skriver Praktikertjänst, som tillsammans med sex läkare äger den numera ökända gynkliniken, i sitt remissvar till Reepalus vinstutredning att: ”Företagsamma personer (sic, så är det skrivet!) måste få återbäring/vinst för sin arbetsinsats” och att ”vi anser att varje reglering av de privata vård- och omsorgsgivarnas vinster är skadlig för välfärdens utveckling”.

Officiellt är det en enhet (Vårdcentralen Kusten) inom Praktikertjänst som står bakom detta remissvar. Men Praktikertjänst har under olika namn skickat in hela 36 remissvar med exakt samma ordalydelse. Det är väl det som borgarna menar när man pratar om behovet av ”mångfald”.

Vårdvalet är en förbannelse. Detsamma kan sägas om det fria skolvalet som ger friskolor en fribiljett till att sortera bort de olönsamma barnen.

Nyligen kom en rapport från statliga Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO). Rapporten, skriven av Per Molander som bland annat varit generaldirektör för Inspektionen för socialförsäkringen, slår fast att “privatiseringarna av den offentliga sektorn måste omprövas”.

Marknadsstyrningen (New Public Mangament, NPM) av den offentliga sektorn har fått helt andra följder än vad som utlovats och vinstjakten ”kan bidra till att belastningen på den offentliga budgeten ökar istället för att minska”, skriver rapporten.

Inte minst har skolvalet dränerat det offentliga samtidigt som “skolvalssystem ger små eller inga förbättringar av den allmänna prestationsnivån men leder till ökad segregation”.

  • Riv upp privatiseringarna – välfärd utan vinst. ■