Bemanningskarusellen ökar takten

Publicerad av Louise Strömbäck

Tema: Arbetsmiljö

 (foto: )
(foto: )

80 000 personer är bemanningsanställda i Sverige idag. Bemanningsbranschen har lett till att en helt ny grupp av arbetare har skapats, ett B-lag på arbetsplatsen. Det är arbetare som oftare blir skadade på jobbet, blir sjukare och slits ut. Alltmedan företagen tjänar stora pengar.

Bemanningsbranschens uppgång har lett till en rovdrift på unga människor, som i och med det nyliberala systemet i Sverige tvingas ta jobb med dåliga arbetsvillkor och låga löner. Bemanningsanställda arbetare är en billig arbetskraft som hyrs ut till olika arbetsplatser under uppdrag på viss tid, innan de skickas vidare till nästa arbetsplats. Detta leder till att bemanningsarbetarna inte alltid hinner lära sig alla rutiner, vilket i sin tur kan leda till olyckor och skador.
Bemanningsanställda blir oftare skadade och råkar ut för olyckor i arbetet än den fasta personalen, då det ofta är de bemanningsanställda som får ta de tyngsta och svåraste arbetsuppgifterna. Enligt Arbetsmiljöverkets siffror är arbetsolyckor med sjukfrånvaro nästan dubbelt så vanligt bland bemanningsanställda som på andra håll. Många bemanningsanställda lider även av psykosocial ohälsa på grund av stress på jobbet, en osäker anställningsform, låga och ofta osäkra löner.

Samtidigt tjänar bemanningsföretagen stora summor pengar när deras personal hyrs av andra företag. Arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagarnas 35 största medlemsorganisationer hade en omsättning på 27,1 miljarder kronor under förra året. Ett av företagen är Manpower, som har ökat sin aktiekurs med 27 procent på bara ett år.
Det handlar om det som kallas flexibilitet: att kunna hyra arbetande människor när det behövs istället för att ge fasta anställningar med trygga löner. På det här viset kan företag välja att hyra in unga och friska arbetare, men så fort en arbetare visar att de har minsta bekymmer kan företaget bara låta bli att hyra just den personen. Arbetarna är bara värda något så länge de är på topp, och där stannar de inte alltid så länge på grund av stressen och de dåliga villkoren, bland annat känslan av att de måste prestera för att få jobba kvar och få sin lön.
Dagens Arena skriver att de bemanningsanställda har blivit ett ”B-lag” på arbetsplatsen; en grupp som står utanför den trygghet som de fast anställda har. Och allt fler anställs inom bemanningsbranschen. Att hyra in arbetare från bemanningsföretag för att täcka upp ett tillfälligt behov, istället för att anställa fler fast, är ett sätt för företag utanför bemanningsbranschen att ”spara” pengar. Allting handlar om att göra så stora vinster som möjligt, och de unga arbetssökare som kanske aldrig tidigare arbetat har inte många andra val än att bli en del av det systemet och omedelbart slita ut sig för att fort bli utbytta av nyanställda.
Situationen är ohållbar och måste få ett stopp. Bemanningsföretag kan inte få fortsätta existera; istället behövs det fler vanliga arbeten med trygga anställningar, bra arbetsvillkor, högre löner och kollektivavtal. ■