På marsch för klimatet 29 april

Publicerad av Vilgot Karlsson

Tema: Miljö, jordbruk och sjukdomar, Arbetarkamp

Gå med i kampen för klimatet, mot Trump och kapitalismens katastrofala konsekvenser! (foto: Alejandro Alvarez / Wikimedia Commons)
Gå med i kampen för klimatet, mot Trump och kapitalismens katastrofala konsekvenser!

”Tillsammans för en Hållbar Framtid”. Så lyder parollen för den klimatdemonstration som kommer att äga rum på lördagen den 29 april – dagen då USA:s president Donald Trump har suttit i exakt 100 dagar. Demonstrationen arrangeras av bland annat Klimatsverige och People’s Climate March Sweden och är en systerdemonstration till flera planerade klimatmarscher och aktioner världen över. 

Demonstrationer finns planerade i bland annat England, Frankrike, Spanien, Portugal, Uganda, Kenya, Japan och Filippinerna. ”Huvuddemonstrationen” utspelar sig dock i USA, där tusentals människor förbereder sig för en marsch från Kapitolium (US Capitol Building) till Vita Huset, som de planerar att omringa.
Det är inte så svårt att förstå varför Donald Trump och hans administration är måltavlan. Både under valkampanjen och de snart 100 dagar som Trump har suttit så har budskapet varit klart och prioriteringarna tydliga: företagen och vinsterna går först.

Trumps syn på klimatforskningen och vetenskapen visas tydligt i dennes budgetförslag för 2018, som bland annat innefattar att flera kritiska forsknings- och hälsoprogram samt myndigheter skulle få en kraftigt minskad budget jämfört med år 2017. Exempelvis minskas miljöskyddsmyndighetens (EPA) budget med nästan 30 procent (2,6 miljarder dollar), energidepartementets forskningsavdelning (som inkluderar landets kärnkrafts- och kärnvapenrelaterade frågor) får en minskning på 900 miljoner dollar, och NASA:s forskningsavdelning förlorar 109 miljoner dollar. Den sistnämnda innefattar bland annat program som observerar förändringar i havets ekosystem, en modul till den internationella rymdstationen som mäter koldioxid i atmosfären, ett observatorium för att upptäcka ozon och föroreningar samt ett vars mål är att göra extremt precisa klimatrelaterade mätningar.

Barack Obamas initiativ för att investera FN-pengar i förnybar energi och forskning (GCCI) har också eliminerats, samt den förre presidentens beslut att stoppa byggandet av oljepipelinen Keystone XL. Keystone XL är ett bakslag för kampen mot fossila bränslen, en läcka skulle innebära ett hot mot en av världens största grundvattenkällor och en hälsofara för de människor som behöver vattnet för att överleva.
Klimatmarschen på lördag är inte den första, men det finns hopp om att det kan bli den största. Rekordet för största klimatmarsch i historien hålls fortfarande av den förra ”Peo-ple’s Climate March” den 21 september 2014, när uppemot 300 000 människor gick ut på gatorna i New York. Cirka 600 000 demonstrerade samtidigt i 156 länder.
Marschen drev på frågor som senare skulle tas upp på klimattoppmötet i Paris hösten 2015 och påverkade Obamas beslut om att inte bygga Keystone XL.
Årets marsch fokuserar inte bara på det akuta klimatläget (medeltemperaturen 2016 var 1,3 grader över den på förindustriell tid och Parisavtalet har satt 1,5 grader som övre gräns), utan driver också kampen för kvinnors rättigheter, hållbara jobb, fred och en solidarisk flyktingpolitik.
Kapitalismen kommer aldrig att lösa klimatkrisen. Det som behövs är en kollektiv ansträngning för en omställning från fossila bränslen till gröna alternativ, storsatsning på kollektivtrafiken och en hållbar infrastruktur. För det krävs det en omfördelning av jordens alla resurser, inklusive naturresurser, för att demokratiskt kontrollera de faktorer som påverkar vårt klimat. Vi kan inte kontrollera det vi inte äger. Demonstrera den 29 april – tillsammans för en hållbar framtid! (se sidan 15 för demonstrationer i Sverige). ■