Demonstrera mot krigsövningen ACE

Publicerad av Jonas Brännberg

Tema: Militarisering och krig

Satsa på välfärden – inte imperialismens krig! (foto: U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Evelyn Chavez/Released)
Satsa på välfärden – inte imperialismens krig! (foto: U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Evelyn Chavez/Released)

Den 22 maj till den 2 juni genomförs stridsflygövningen Arctic Challenge Exercise (ACE) över Norra Sverige, Finland och Norge. 3 500 militärer från tolv länder, de flesta medlemmar i Nato, kommer hit för att knyta sina krigsmakter närmare varandra, spänna sina muskler i Arktis och ytterligare öka på spänningen med Ryssland.

Medan de som flyr från krig stoppas vid Sveriges gränser eller utvisas är det symptomatiskt att krigsmaskinerierna från USA, Storbritannien, Frankrike, Belgien och Schweiz välkomnas med öppna armar.

Sedan 2013 har ACE arrangerats vartannat år. I år är det Finland som är organisatör av övningen, medan huvudbasen för övningen är Natobasen i norska Bodö.
Som en konsekvens av Sveriges närmande till Nato med värdlandsavtalet kommer ACE att innebära en övning av ”värdlandsstöd”. För första gången deltar också markbaserat luftförsvar i övningen. Redan 2015 innebar ACE stor uppmärksamhet och protester, både mot militariseringen men också miljöförstöringen och inskränkningen av rätten till mark för samer och andra. Sedan dess har Sverige av regeringen knutits än närmare Nato med deltagande i dess propagandacentral Stratcom, samtidigt som motsättningarna mellan stormakterna har trappats upp än mer.

När försvarsminister Peter Hultqvist talade på den stora Natobaserade ”säkerhets”-konferensen i Münch-en i februari i år, målade Hultqvist upp ”ryssen” som det stora hotet, samtidigt som han skröt om ACE. Han berättade exempelvis att det finns planer på att göra ACE till en ”flag exercise”.
Så kallas idag Natos stora stridsflygövningar: Red Flag i USA, Maple Flag i Kanada samt Frisian Flag i Holland. (På den årliga säkerhetskonferensen i München möts försvars- och utrikesministrar från Väst, och konferensen sponsras bland annat av vapentillverkare som Airbus och Lockheed Martin).

Precis som 2015 är det påhittade ”övningsscenariot” för ACE ”en internationell fredsfrämjande krishanteringsinsats under FN-mandat.”
För att försvara övningen 2015 ljög Luleås S-kommunalråd Niklas Nordström i en radiodebatt och hävdade att övningen var ”fredsbevarande” och hade FN-mandat.
I själva verket är ”scenariot” bara en rökridå för det verkliga syftet – att markera Natoalliansens makt i Arktis, Norden och Östersjöregionen samt förbereda krigsmaskineriet för nya imperialistiska krigsäventyr som de i Afghanistan, Irak och Libyen.

Även i år planeras protester mot militärövningen. Den 20 maj kl 13 arrangerar ”Nato ut ur Norrbotten” en manifestation vid Gula Paviljongen. Även Rött Forum planerar protester mot militärövningen.
På fredsupplysningen.se kan du se alla arrangemang som är på gång.
Socialisters inställning är att vara helt oberoende av stormakterna och deras imperialistiska krig för egna maktintressen som skapar miljoner flyktingar och osäkrar en hel värld.
Mot militär upprustning ställer vi satsningar på välfärd och klimatomställning.
Mot imperialism, militarism och Nato ställer vi löntagares, ungdomars och pensionärers gemensamma agerande för fred och solidaritet mellan arbetare världen över.