”Rödgröna” skolnedskärningar i Lund

Publicerad av Anders Wemmert

Plats: Lund Tema: Skola och barnomsorg

Förra veckan presenterade de rödgröna styrande i Lund (S+MP) sitt budgetförslag för 2018. Där föreslår man nya ”effektiviseringar”, det vill säga nedskärningar och besparingar.

Enligt den senaste prognosen fattas det 219 miljoner kr inför 2018 för att budgeten ska ”gå ihop”. Kommunens olika nämnder ska under de tre kommande åren spara mellan en och två procent i sin budget varje år, enligt det rödgröna förslaget.
Detta betyder att Barn-och skolnämnden, Kultur- och fri-tids­nämnden, Utbildningsnämnden och Vård- och omsorgsnämnden samt ytterligare sju nämnder och förvaltningar åläggs ett treårigt sparmål på många miljoner kronor.
När förslaget till budget presenterades var politikerna noga med att tala om vad man inte ville spara på om de rödgröna får igenom sitt budgetförslag. Till exempel att inte utöka arbetstiden för personalen inom vård- och omsorgsförvaltningen, man vill inte lägga ner några bibliotek eller minska föreningsstödet.
Alltså kan man förvänta sig större barngrupper i förskolan, färre lärare i grundskolan och på gymnasiet, sämre service på äldreboenden och svårare att få hjälp via de sociala myndigheterna.
Det vill säga ytterligare försämringar inom förskola och skola, vård och omsorg.
Nu kommer de fyra traditionella högerpartierna, SD, Fi och V att lägga sina egna budgetförslag innan kommunfullmäktige fattar beslut den 14-15 juni.

Rättvisepartiet Socialisternas politik är den rakt motsatta till åtstramningar och nedskärningar:

  • En skola för alla, Ökad lärartäthet och fler specialpedagoger.
  • Kasta ut vinstintressena, återförstatliga skolan.
  • Rusta upp välfärden! Stoppa nedskärningarna i skola, vård och omsorg.
  • Kasta ut riskkapitalisterna från välfärden – riv upp privatiseringarna!