Ingen tar ansvar för det smittade svenska köttet

Publicerad av Louise Strömbäck

Tema: Miljö, jordbruk och sjukdomar

Profiten står över människornas och djurens hälsa. (foto: Wikimedia commons)
Profiten står över människornas och djurens hälsa.

Allt fler fall av Campylobacter rapporteras i Sverige. Den främsta orsaken till spridningen är svenskproducerad färsk kyckling, och antalet som har insjuknat har fördubblats de senaste tio åren.

Förra året rapporterades 7 000 fall av den smittsamma bakterien Campylobacter till Smittskyddsinstitutet. I år har över 1 800 fall rapporterats. Den absolut främsta orsaken till spridningen av bakterien är enligt Folkhälsomyndigheten svenskproducerad färsk kyckling.
Campylobacter är bakterier som finns naturligt i tarmen hos flera djur, däribland kyckling. När hanteringen av kycklingen inte sköts enligt korrekta hygienrutiner vid slakt och transport kan själva köttet kontamineras av bakterien. När bakterien förtärs av människor kan den ge milda till svåra magproblem, där diarré och magsmärta är vanliga symptom. Mycket små barn, äldre människor och personer med nedsatt immunförsvar kan i värsta fall dö av infektionen. Sveriges smittskyddsläkare bedömer situationen som allvarlig.

Enligt Folkhälsomyndigheten måste fler åtgärder tas inom kycklingindustrin för att antalet sjukdomar ska minska. Men myndigheterna gör inte mycket för att förbättra situationen. Livsmedelsverket lägger hela ansvaret på livsmedelsindustrin, och Jordbruksverket har till och med försökt mörka att det är svensk kyckling som ligger bakom smittspridningen.
Trots att myndigheterna vet att det är den färska, svenska kycklingen som ligger bakom smittan gör de inget annat än att uppmana privatpersoner att tänka på hygienen i köket. Istället för att lägga ansvaret där det hör hemma ger de ansvar och skuld till konsumenterna och hoppas att producenterna ska göra något åt problemet frivilligt.
Även branschorganisationen Svensk Fågels vd Maria Donis säger att det är konsumenternas okunskap som ligger bakom spridningen.

Detta handlar om människors liv och hälsa, men alla inblandade slår ifrån sig ansvaret.
Livsmedelsindustrins mål är att göra så höga ekonomiska vinster som möjligt, och under en massproduktion kanske det blir snabbare och mer effektivt om man skippar någon hygienrutin här och där. En vinstdrivande verksamhet kommer inte att spendera mer pengar än nödvändigt, om de inte tvingas till det. Hela livsmedelsindustrin måste omedelbart totalregleras, helt utan vinstintresse. ■