Ledare

355 000 skäl för höjda pensioner

Publicerad av

 (photo: Pensionsmyndigheten)

Äldrefattigdomen ökar snabbt i Sverige, särskilt bland kvinnor. Var tionde pensionär har idag en inkomst under EU:s relativa fattigdomsgräns.

Trump som ett oröjt minfält

Publicerad av Per Olsson (författare)

”Rexit” i Italien får EU att gunga

Publicerad av

Renzi (photo: European Council / Flickr CC )

Renzi

Den politiska krisen i Europa har tagit en ny allvarlig vändning efter söndagens (den 4 december) folkomröstning i Italien. Nära 60 procent röstade nej och den omedelbara följden blev att premiärminister Renzi avgick.

Nolltaxerande storföretag

Publicerad av Per Olsson (författare)

Vad kan rädda den svenska skolan?

Publicerad av

 (photo: Offensiv)

Den 6 december publiceras Pisarapporten, utbildningstudien som utkommer vart tredje år och mäter kunskaperna bland 15-åringar i OECD-länderna. De senaste gångerna har Sverige gått från illa till värre och har sjunkit som en sten i resultaten.

”Sluta utvisa till Afghanistan”

Publicerad av Per Johansson (författare)

 (photo: Per Johansson)

I söndags hölls en stor manifestation i Sundsvall i protest mot den allt hårdare flyktingpolitiken. Bakom arrangemanget stod riksförbundet Shahmamah och Salsal.

Dags för ny låglönerevolt

Publicerad av

 (photo: )

Inte precis på fredsuppdrag

Publicerad av Per Olsson (författare)

Högerpolitiken göder rasismen

Publicerad av

 (photo: Natalia Medina)

Till bords med fuskare

Publicerad av Per Olsson (författare)