Ledare

I händerna på 8 superrika män

Publicerad av Offensivs redaktion (författare)

 (photo: Flazingo Photos / Flickr CC)

Världens åtta rikaste personer, alla män, har tillsammans en förmögenhet som är större än den fattigaste hälften av världens befolkning – ungefär 3,6 miljarder människor.

Ett nyliberalt och dyrt fiasko

Publicerad av Offensivs redaktion (författare)

 (photo: Natalia Medina)

Enligt Alliansregeringen skulle avregleringen av apoteket bli ”ett medel” för att uppnå ”prispress på läkemedel genom att flera aktörer konkurrerar på marknaden”. Men som vid övriga avregleringar blev det precis tvärtom. Priset på medicin har ökat kraftigt sedan avregleringen år 2009 – i vissa fall med över 50 procent, trots liten eller ingen inflation.

Anti-Trump i USA och globalt

Publicerad av Offensiv (författare)

Kampen mot Trump och högerpopulismen kommer att trappas upp. (photo: )

Kampen mot Trump och högerpopulismen kommer att trappas upp.

Den 19 december utsågs Donald Trump till USA:s nästa president av de elektorer som hade samlats för att formellt rösta fram USA:s 45:e president. Högerpopulisten Trump blir president trots att han fick nära tre miljoner färre röster i valet än sin huvudmotståndare, Demokraternas Hillary Clinton.

Ryanairbossen kraschlandar

Publicerad av Per Olsson (författare)

355 000 skäl för höjda pensioner

Publicerad av

 (photo: Pensionsmyndigheten)

Äldrefattigdomen ökar snabbt i Sverige, särskilt bland kvinnor. Var tionde pensionär har idag en inkomst under EU:s relativa fattigdomsgräns.

Trump som ett oröjt minfält

Publicerad av Per Olsson (författare)

”Rexit” i Italien får EU att gunga

Publicerad av

Renzi (photo: European Council / Flickr CC )

Renzi

Den politiska krisen i Europa har tagit en ny allvarlig vändning efter söndagens (den 4 december) folkomröstning i Italien. Nära 60 procent röstade nej och den omedelbara följden blev att premiärminister Renzi avgick.

Nolltaxerande storföretag

Publicerad av Per Olsson (författare)

Vad kan rädda den svenska skolan?

Publicerad av

 (photo: Offensiv)

Den 6 december publiceras Pisarapporten, utbildningstudien som utkommer vart tredje år och mäter kunskaperna bland 15-åringar i OECD-länderna. De senaste gångerna har Sverige gått från illa till värre och har sjunkit som en sten i resultaten.

”Sluta utvisa till Afghanistan”

Publicerad av Per Johansson (författare)

 (photo: Per Johansson)

I söndags hölls en stor manifestation i Sundsvall i protest mot den allt hårdare flyktingpolitiken. Bakom arrangemanget stod riksförbundet Shahmamah och Salsal.