Fler kvinnor sjuka av dålig arbetsmiljö

Publicerad av Louise Strömbäck

Tema: Arbetsmiljö

 (foto: )
(foto: )

Kvinnors arbetsmiljö blir ständigt sämre. Antalet anmälda arbetssjukdomar på grund av organisatoriska och sociala faktorer ökar för sjunde året i rad bland kvinnor. Detta visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket.

Sjukskrivningar på grund av så kallade sociala och organisatoriska faktorer har ökat med hela 91 procent sedan år 2011. Bakom titeln ”sociala och organisatoriska faktorer” finns bland annat för hög arbetsbelastning, stress under arbetet, samarbetsproblem, mobbning, utfrysning och trakasserier.
Sedan år 2014 har detta varit den vanligaste orsaken till att kvinnor sjukskriver sig.
Anledningen till att fler kvinnor än män drabbas är för att dessa problem till större del finns inom kvinnodominerade branscher, men inom branscherna drabbas män i lika stor utsträckning som kvinnor.

Bakom dessa siffror finns ständiga nedskärningar och omorganiseringar inom vård och omsorg.
Istället för nedskärningar och ökad press på arbetsplatserna krävs fler resurser till vård och omsorg och till skolan för att kunna ge en god vård, omsorg och utbildning med välmående anställda som orkar med sin vardag. Anställda behöver få högre löner och kortare arbetstid. ■