16 000 på West Pride

Publicerad av Amer Mohammed Ali

Plats: Göteborg Tema: Hbtq+

 (foto: Sari Hevosaho)
(foto: Sari Hevosaho)

16 000 deltog på årets Prideparad i Göteborg, vilket är fler än tidigare år. De flesta som deltog i Paraden var unga.

Rättvisepartiet Socialisterna (RS) deltog med ett eget block i paraden och hade talkörer med megafon mot flyktingpolitiken, rasism och homohat.
Vi samlade också in namn mot utvisningar av hbtq-flyktingar samt sålde Offensiv och prenumerationer för totalt 2 931 kronor.
Även andra partier deltog i Paraden, men RS var ensamt om att föra fram ett politiskt budskap samt att uppmana till kamp och organisering. ■