Stöd Hamn – sparka antifackliga APMT

Publicerad av Amer Mohammed Ali

Plats: Göteborg Tema: Facklig kamp

Kampen fortsätter. (foto: Göteborgs hamn)
Kampen fortsätter. (foto: Göteborgs hamn)

Konflikten mellan APM Terminals och hamnarbetarna i Göteborg fortsätter: Arbetare har redan fått besked om uppsägning. Totalt har APM Terminals varslat om 160 uppsägningar. Majoritetsfacket, Hamnarbetarförbundet, menar att det finns felaktigheter i uppsägningarna.

Enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) finns det regler kring uppsägningstider som, enligt Hamn4an, inte fullföljs av APM Terminals, exempelvis att du har rätt till en uppsägningstid på sex månader om du har jobbat i över tio år. Hamn­4an har enligt sin hemsida träffat flera uppsägningshotade arbetare där deras uppsägningstid är kortare än den som lagen kräver.
Om detta är fallet är det förmodligen ett försök från arbetsgivaren att smyga in uppsägningar under semestertiden. Detta måste besvaras med en enad kamp från arbetarna och med stödaktioner från andra.

Hamnarbetarna och andra arbetare som tar kamp angrips omedelbart av borgerligheten och dess media. Expressens ledare den 8 juli går till attack mot sopgubbarna i Stockholm och hamnarbetarna i Göteborg och menar att arbetsgivarens agerande är ”rimligt”.
Det är skandalöst att LO-ledningen hittills har varit tyst, där vissa till och med har ställt sig indirekt på samma sida som APM Terminals när dessa har attackerat föreningsrätten och fackföreningsrörelsen.
Det som behövs nu är att fackliga aktivister runt om i landet ordnar möten på sina arbetsplatser och om möjligt bjuder in någon eller några från Hamnarbetarförbundet till mötet för att diskutera läget i hamnen och situationen med APM Terminals, men även diskuterar regeringens utredning om att begränsa strejkrätten.
Fackliga upprop behöver tas, till stöd för såväl de drabbade hamnarbetarna som sopgubbarna, men även med krav på att LO måste börja mobilisera. Tillåter arbetarrörelsen att en arbetargrupp slås ner öppnar det upp dörrarna för att fler blir av med sina rättigheter. ■