Borås inte förskonat från den förödande vårdkrisen

Publicerad av RS Borås

Plats: Borås Tema: Vården

Sjuksköterskebristen är det största problemet. (foto: Sari Hevosaho)
Sjuksköterskebristen är det största problemet.

Varje sommar brukar Södra Älvsborgs sjukhus i Borås brottas med bemanningsproblem – så även i år.

Att det saknas sjuksköterskor är det största problemet. Våren och sommaren har varit extremt svåra. De har fått jobba mer övertid, och det lär resultera i en höst med många sjukskrivningar.
På akuten, på neonatal, på förlossningen och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) samt på BUP-akuten är det kris. Under sommaren är det alltid värre, men prognoserna inför hösten ser inte heller bra ut.

Enligt den senaste statistiken kring vårdköer klarar inte Södra Älvsborgs sjukhus i Borås att hålla vårdgarantin. När det gäller den första bedömningen hålls vårdgarantin bara nätt och jämnt. När det gäller utredning ligger sjukhuset som sämst till, men även när det gäller behandling är vårdköerna långa.
På Barnpsykiatriska akutavdelningen har det varit kaos under sommaren. Ibland har trycket varit så stort att patienter som i själva verket borde ha lagts in har fått behandlas hemma eller i öppenvården. Ibland har man också tvingats ta hjälp av vuxenpsykiatrin.
Ett antal personal har blivit sjukskrivna under våren och sommaren. Vården befinner sig i ett läge där personalen är väldigt trött och sliten. Både patienter och personal far illa.
– Barnpsykiatrin klarar inte längre av att ta emot tunga patienter, och det finns ingen handlingsplan för hur vi ska bemöta patienterna, säger en anställd.
Många är sjukskrivna och många också funderar på att byta jobb eller söker redan andra jobb.

Rättvisepartiet Socialisterna uppmanar alla att sluta upp i de vårddemonstrationer som kommer att äga rum under de kommande veckorna. ■