”Facket behöver agera i sittstrejken”

Publicerad av Offensivs redaktion

Plats: Stockholm Tema: Facklig kamp, Kommunal, Muren mot flyktingar, Arbetarkamp

Petri Myllykoski. (foto: Natalia Medina)
Petri Myllykoski. (foto: Natalia Medina)

– Fackligt aktiva och fackföreningar behöver uttala sig till stöd för sittstrejken, säger Petri Myllykoski, förtroendevald bussförare inom Kommunal.

Redan i mars skrev han tillsammans med fackligt aktiva i Seko och Byggnads ett uttalande som kritiserade regeringens flyktingpolitik. Bland annat att tillfälliga uppehållstillstånd öppnar för lönedumpning och allt fler tillfälliga jobb.
– Det ser vi nu när både allianspartierna och Svenskt Näringsliv driver på för sänkta löner, till att börja med för nyanlända, säger Petri.
Uttalandet i mars avslutades:
”Två saker måste till för att lyckas: För det första krävs ett flyktingmottagande i offentlig regi, utan profitörer som försöker tjäna pengar på flyktingar, och ett mottagande där alla kommuner är med och hjälper till. Det andra som krävs är ett offensivt investeringsprogram för att bygga ut utbildning, bostäder och välfärd. Det behövs för integrationen, och det behövs för samhället överhuvudtaget.
Det är genom kombinationen av de här två sakerna som samhälls­ekonomin kommer att tjäna på en fortsatt solidarisk flyktingpolitik.” ■