Trump massutvisar unga migranter

Publicerad av Louise Strömbäck

Tema: Muren mot flyktingar

Trumps rasistiska politik måste besvaras med kamprörelser. (foto: Evan Guest / Flickr CC)
Trumps rasistiska politik måste besvaras med kamprörelser.

Donald Trump fortsätter sina attacker på invandrare och flyktingar. I ett försök att avleda uppmärksamheten från hans katastrofala presidentskap tänker han nu sätta stopp för DACA, ett program som tillåtit vissa unga papperslösa  att få stanna i USA.

DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) infördes år 2012 och innebär att vissa som har invandrat till USA utan tillstånd innan de har fyllt 18 år kan få en möjlighet till ett tillfälligt tvåårigt uppehållstillstånd. Under den tiden får de möjlighet att utbilda sig och söka arbete och arbetstillstånd.
DACA har hittills lett till en bättre levnadsstandard för de som har tagit del i programmet och lett till en förbättrad psykisk hälsa både för dem och även deras barn. DACA har även haft en positiv påverkan på landets ekonomi enligt flera ekonomer, som också har varnat för att ett avslut av DACA kommer att ha en negativ påverkan på landets ekonomi.
Nu har Trump beslutat att DACA ska avvecklas helt. Det innebär såväl att inga fler kommer att accepteras i programmet som att även att de 800 000 personer som redan är en del av det kommer att riskera att utvisas, förlora sitt jobb och sjukförsäkring och möjligheten till fortsatta studier.

Utvisningshotet blir verklighet om ett halvår. Tills dess har Trump gett kongressen i uppgift att komma upp med ett alternativ till DACA.
I praktiken innebär det att Trump försöker lägga skulden på kongressen för att inget alternativ tas fram.
Extremhögern gör sig också hörd i USA i större utsträckning sedan Trumps valkampanj och presidentskap.
Rasismen har vunnit mycket mark när landet fått en president som Trump. Det märktes inte minst i Charlottesville där den största vit makt-demonstrationen i modern tid i landet hölls den 12 augusti. Den arrangerades av medlemmar ur nazistiska grupper och de skrek slagord som ”White lives matter”, som rasisternas särskilt riktade mot kampanjen Black Lives Matter som bekämpar rasismen och det polisvåld som dödat ett stort antal unga afroamerikaner.
Det krävs en organiserad kamprörelse för att slå tillbaka de styrandes rasistiska politik och de högerextremas rasism och våld på gatorna.
En stor majoritet av USA:s befolkning stödjer DACA, och nu skulle en rörelse för rätten till asyl och uppehållstillstånd kunna byggas.

I början av Trumps presidentskap hotade han att utvisa miljontals människor från USA, och hotet om ett massivt aktivt motstånd var en viktig faktor i att han fick skrota de planerna.
Om samma rörelse nu kunde återuppväckas i USA kan inte bara DACA räddas, utan en fortsatt kamp mot rasism och för rätten till uppehållstillstånd och medborgarskap skulle bli möjlig, som vidare även skulle kämpa för rätten till arbete, en minimilön på minst 15 dollar i timmen, rätten till bostad och till gratis utbildning för alla samt för att det bildas ett nytt antikapitalistisk parti i USA som ger kampen och de förtryckta en politisk röst. ■