Riksdagsdebatt lämnade mycket att önska

Publicerad av Elin Gauffin

Plats: Stockholm Tema: Muren mot flyktingar, Arbetarkamp

 (foto: Natalia Medina)
(foto: Natalia Medina)

De afghanska ungdomarnas sittstrejk Ung i Sverige tog med parollen ”Vi bygger landet” fasta på den kamptradition som har präglat de flesta åren från 2007 och framåt – demonstrationer mot rasism och för välfärd vid riksdagens öppnande.

På uppemot 20 orter runt om i landet samlades flyktingar, men också pensionärer, funktionsnedsatta, vårdtagare och andra som hörsammat den utsträckta handen att utsatta grupper borde hålla samman i kampen och kräva flyktingamnesti. Samtidigt lämnade nätverket #vistårinteut över 60 000 namnunderskrifter med krav på stopp för utvisningar till samtliga riksdagspartier.
Dagen efter inleddes riksdagen på Vänsterpartiets begäran med en debatt om situationen för ensamkommande flyktingungdomar. Christina Höj Larsen (V) inledde med att hänvisa till kampen på gator och torg samt kräva amnesti. Även en rad andra sätt att stoppa utvisningarna nämndes.
Maria Ferm kom med beskedet att Miljöpartiet nu vill verka för ytterligare en ny lag för att stoppa utvisningarna till Afghanistan. Regeringskollegan S, företrädd av den nya migrationsministern Heléne Fritzon, gav direkt kalla handen till detta, vilket fick beröm av Sverigedemokraterna.
SD:aren Paula Bieler var mycket nöjd över vad hon kallade de tre största partierna i Sverige som vet att regler måste följas samt att hon som Lottakårsmedlem skulle få vara med i krigsövningen Aurora om några dagar. Fredrik Malm från Liberalerna tog inte upp partiets tidigare ställningstagande att utvisningarna måste stoppas.

Seko Stockholm och Kommunal Solna/Sundbyberg är de fackliga organ som har uttalat sitt stöd till Ung i Sverige. Deras upprop behöver nu spridas inom hela fackföreningsrörelsen. Vänsterpartister, som tyvärr lyste med sin frånvaro i Vi bygger landet-demonstrationen i Stockholm, borde starta ett uppror inom sitt parti för att få ledningen att ställa flyktingamnesti som villkor i budgetförhandlingarna. Fler stora organisationer borde göra vad 85 kända kulturpersoner nyligen gjorde – kräva amnesti, och att vi tillsammans kan samlas i gigantiska demonstrationer på veckosluten tills de ensamkommande får stanna. ■