Inrikes

Vårdnadsbidraget

Publicerad av Ulrika Waaranperä (författare)

Från och med juli 2008 erbjuds svenska föräldrar vårdnadsbidrag. Samtidigt i Norge tar man efter nio år bort bidraget. Där har det till 96 procent utnyttjats av kvinnor, och då framförallt de med utländsk bakgrund eller låg lön.

Kommunen skänker COOP Arena till Luleå Hockey

Publicerad av Johanna Evans (författare)

I ett ovanligt skamlöst förslag föreslår kommunalråd Karl Petersen att Luleå Hockey ska få ta över Coop Arena och tre träningshallar. På papperet ser det ut som ett rent köp, men i praktiken skänker kommunen bort arenan.

Vad ska vi ”lära av friskolorna”?

Publicerad av Per Johansson (författare)

Flera elever säger samma sak; att de upplever att de inte har fått några svar av politikerna. Eleverna kallar skolnämndens ordförande Martin Johansson för ”hum-mannen” därför att de tycker att han bara säger ”hum-hum” istället för att svara på frågor. Här i Sundsvall ställer sig alla etablerade partier bakom skolnedskärningarna.

De rika snor åt sig allt mer

Publicerad av Frank Pettersson (författare)

Den rikaste procenten av svenskarna äger 40 procent av de samlade förmögenheterna. I genomsnitt tjänar en direktör för något av de 100 största företagen i Sverige motsvarande 34 industriarbetarlöner. Detta är siffror från två nyligen presenterade undersökningar som visar att de rika blir allt rikare och att inkomstklyftorna ökar.

”Efter 27 år anses man förbrukad”

Publicerad av Jonas Brännberg (författare)

– De är så kortsiktiga i sitt tänkande och sparande. Alla enheter bedrivs som små egna företag. Det hade säkert gått att hitta ett nytt jobb till mig om inte varje chef hade sitt lilla ansvar och väldigt tight ekonomi.

Luleå: S öppnar för utförsäljning av allmännyttan

Publicerad av Jonas Brännberg (författare)

– Det är hyresgästerna som ni säljer i första hand, inte husen. Och de har ingen möjlighet att välja. Vi kräver stopp för utförsäljningar och en upprustning av allmännyttan.

Göran Johansson (s) attackerar flyktingar

Publicerad av Kristofer Lundberg (författare)

Miljardärerna blir allt fler och rikare

Publicerad av Per Olsson (författare)

Listan på svenska miljardärer växer rekordfort. Miljardärerna – de som har en förmögenhet som överstiger 1 000 miljoner kronor – blir inte bara rikare utan också allt fler. På tio år har antalet miljardärer mer än fördubblats från 50 till idag 136.

Utsläppsrätter driver upp elpriset

Publicerad av Krister Ahrén (författare)

Vattenmagasinen är välfyllda och Sverige har ett kraftigt elöverskott. Ändå är elpriset på väg upp mot nya rekordnivåer. Nu ser det ut som om priset kommer att ligga kvar på de nivåerna för lång tid framöver.

Maten blir allt dyrare

Publicerad av Per Olsson (författare)

Inflationstakten (prisökningarna) är nu den högsta på fyra år. Enbart i oktober ökade priserna med 0,5 procent (2,7 procent i årstakt).