Ledare

Därför RS i valet

Publicerad av

I veckan inledde Rättvisepartiet Socialisterna (RS) sin valrörelse. Valet 2002 var en stor framgång för RS. För första gången vann vi två mandat i Luleå kommunfullmäktige och i Umeå lyckades vi vinna ytterligare ett mandat. (I umefullmäktige har RS idag tre ledamöter). Till skillnad från de etablerade skattefinansierade partierna (riksdagspartierna) har RS inga miljoner att satsa i valrörelsen. Vår valrörelse finansieras genom enskildas bidrag och vad som kan samlas in under valkampen. RS valkampanj kännetecknas av gräsrotsaktivism. Vi har bevisat att vi är annorlunda. Tillsammans med anställda, ungdomar och brukare bekämpar Rättvisepartiet Socialisterna nedskärningar, privatiseringar och pampförmåner som riksdagspartierna genomfört och kommer att genomföra när valet väl är över. Som enda parti i valet säger RS att det krävs kamp och aktivitet för att driva igenom förbättringar och stoppa försämringar. Sedan förra valet har RS drivit kampanj för att rädda vårdcentraler i Göteborg, stoppat lunchavgifter på gymnasieskolan i Haninge, kämpat för vården, 6-timmars arbetsdag och höjda löner i Umeå samt mot privatiseringen av lokalvården i Luleå. Detta är bara några exempel. Men vilket annat parti kan ge ett enda exempel på att de tillsammans med personal och brukare kämpat för upprustning och bättre löne- och arbetsvillkor för de anställda?

I marginalen

Publicerad av

Centerpartiet är Europas rikaste parti. Anledningen är att partiet förutom alla miljoner i statligt och kommunalt partistöd fick hela 1,8 miljarder kronor extra förra året genom att sälja ut sina tidningar. Centern är samtidigt det parti som upplevt det största medlemsraset av alla etablerade partier sedan 1991, antalet medlemmar har mer än halverats och är nu strax över 50 000.

Krig med svenska trupper?

Publicerad av

Fem dagar innan man ens hörde ett kraftigt fördömande av Israel från Göran Persson så kom han med första indikationen på en svensk trupp till Libanon. Först efter masslakten på 60 kvinnor och barn i staden Qana kom några starka ord från Göran Persson. Han blev vredgad, bestört och kunde som ”gammal israelvän” inte förstå Israels agerande. Han har alltså varit vänligt inställd till uppbyggandet av en av världens aggressivaste militärmakter, återockupationen av Västbanken och förödelsen i Gaza där nu 75 procent av befolkningen lever i absolut fattigdom. När Persson låtsas vara förvånad över att ett terrorkrig – som under tre veckor skördat 800 liv – innehåller bestialiska massmord på civila, sprider han bara förvirring om vad krig är. Som om Qana vore ett misstag för Israel. Göran Persson har som ”israelvän” en skuld i vad som pågår. Politiskt, diplomatiskt och ekonomiskt understöd till Israels regering är ett bidrag till den uppladdade imperialistiska aggression som nu slår ut i ett krig för att utöka Israels makt och dominans i Mellanöstern. Göran Perssons tystnad när den Israelsiska armén bombade flyktingläger, mattransporter och flyktingvägar var som ett klartecken för infernot i Qana. Ett verbalt fördömande av Israel å ena sidan ska vägas mot en faktisk mobilisering å den andra. Nu står det i tidningarna att ett av de fem länder som kan tänka sig att delta i en internationell militär intervention är Sverige (tillsammans med Frankrike, Norge, Egypten och Turkiet). Vad har Göran Persson och s-regeringen för förankring för ett sådant dramatiskt och blodbesudlat drag?

I marginalen

Publicerad av

Putin – en ny rysk tsar Den nya ryske tsaren Vladimir Putin har nyligen infört en lag mot extremism. Anledningen till lagen är att de ryska myndigheterna vill skapa ”bättre definitioner av extremistaktivitet genom att klassa samhällsfarliga handlingar som extremism”. Det är alltså fråga om en lag med många gummiparagrafer och tolkningsmöjligheter.

Regeringen ger terrorn tyst stöd

Publicerad av

Nu har Israel terrorbombat Libanon oupphörligt i två veckor. 750 000 libaneser har drivits på flykt. Bostäder, sjukhus, flyktingläger och mattransporter har bombats. Första dagen fördömde utrikesminister Jan Eliasson Hizbollahs kidnappning och sa att det inte fanns något försvar för beskjutning av Israels territorium. Om Israels agerande sas bara att motåtgärderna var oproportionerliga. Han ville, precis som många statsvetare och borgerlig media, inte ens kalla det för krig. Vad Israel gör kallas ”försvarshandlingar”.

I marginalen

Publicerad av

Häromveckan annonserade Bill Gates att han kommer att spendera mindre tid i Microsofts styrelserum och mer tid på välgörenhet. Med tanke på att paret Gates snart förfogar över världens största välgörenhetsfond är det kanske inte så konstigt. Det ekonomiska ansvaret kan nog med rätta kallas tungt om det uppgår till cirka 60 miljarder dollar, vilket är Bills välgörenhetsbörda efter det senaste bidraget på 37 miljarder dollar från bridgepartnern Mr Buffet.

Valmaskiner utan förtroende

Publicerad av

Samtidigt med att Almedalsveckan startade presenterades en rapport som visade att förtroendet för riksdagen rasar. Allt färre väljare är dessutom nöjda med vad riksdagsmännen gör. Enligt undersökningen, som gjorts av SOM-institutet (Samhälle, Opinion, Massmedia) vid Göteborgs universitet har förtroendet för riksdagen sjunkit dramatiskt under de senaste fyra åren. Bara 22 procent av de tillfrågade säger att de har stort eller mycket stort förtroende för riksdagen, mot 34 procent 2002.

I marginalen

Publicerad av

Dom hade i alla fall tur med vädret. Så kan man sammanfatta Almedalsveckan där politikerna grillat valfläsk för att hålla de egna och pressen på gott humör. Samtidigt med Almedalen startade överklassens stora semesternöje – att segla Gotland runt.

Gaza under belägring

Publicerad av

I måndags varnade Israels nye premiärminister Ehud Olmert för ”en lång och omfattande militär insats” mot Gaza. En sådan militär intervention kan mycket väl vara ett faktum när Offensiv kommer ut (Offensiv trycks tisdag kväll 27 juni).

I marginalen

Publicerad av

Förböner hjälper inte. Det finns det nu svart på vitt på. I det senaste numret av tidningen Forskning & Framsteg redovisas en amerikansk undersökning som fann att böner inte hjälper.