Västsverige tar stora steg framåt

Publicerad av RS Göteborg

Plats: Borås

Oktober månad har inneburit framgångar för Rättvisepartiet Socialisterna i Borås. Partiet har inom loppet av 10 dagar värvat sex nya medlemmar.

Rättvisepartiet Socialisterna har under 2010-talet haft verksamhet i Borås med möten och aktiviteter. Partiföreningen har varit liten, men med ett målinriktat utåtriktat arbete med fokus på att växa. Kamraterna säljer 30 Offensiv varje vecka, organiserar torgmöten, öppna möten, besök på gymnasieskolor och förortsfestivaler, delar flygblad och affischerar regelbundet. Under några veckor har flera personer deltagit på möten och verksamheter, och på förra veckans möte valdes sex stycken av de nya in i partiföreningen.

RS Borås har haft en medveten inriktning på ungdomar, förorter och arbetsplatser som nu har gett resultat. Partiföreningen har länge varit ett inspirerande exempel för vad som är möjligt – att även ett fåtal kamrater med pionjäranda kan etablera ett klassalternativ till Socialdemokraternas högerpolitik och kontrareformer som allt som oftast stöds av Vänsterpartiet.
Nu handlar det om att bygga vidare på entusiasmen hos de nya medlemmarna och bygga en stark grund med en marxistisk kärna i Västsveriges andra största stad. Detta för att möjliggöra nya steg framåt och etablera ett kämpande arbetaralternativ.
För att skapa ett verkligt alternativ måste socialisterna bli fler. Rättvisepartiet Socialisternas distrikt i Västsverige växer på nytt.

Är du intresserad av att veta mer, eller bli medlem – tveka inte att kontakta Rättvisepartiet Socialisterna, så kan vi diskutera hur vi tillsammans ska förändra samhället i grunden. Hör av dig på e-post till rs.goteborg@socialisterna.org eller via telefon: 073-501 21 37.