APMT:s skurkfasoner måste stoppas – trappa upp hamnkampen

Publicerad av Amer Mohammed Ali

Plats: Göteborg Tema: Facklig kamp, Arbetsmiljö

Allt stöd till hamnarbetarnas kamp. (foto: Claes Krantz, Flickr CC)
Allt stöd till hamnarbetarnas kamp. (foto: Claes Krantz, Flickr CC)

Sedan augusti har runt 80 hamnarbetare blivit uppsagda från APM Terminals containerterminal i Göteborg. Enligt Hamnarbetarförbundet har många av hamnarbetarna som har fått sparken tvingats jobba i hamnen via bemanningsföretag. 

Anledningen till varslen om uppsägningar tidigare i år var arbetsbrist, något som motbevisas av APMT:s agerande. Samtidigt röstade kommunstyrelsen ned medborgarförslaget om kommunalisering av containerterminalen, trots allmänhetens stöd till hamnarbetarna.
Under en arbetsvecka i oktober utnyttjade APMT timanställda hamnarbetare till 1 136 arbetstimmar i containerterminalen. Det motsvarar över 28 heltidstjänster. Det finns därmed ingen arbetsbrist.
Följden av APMT:s agerande är osäkra jobb och sämre villkor för de drabbade hamnarbetarna, samtidigt som bolaget kan tjäna mer och arbetarkollektivet riskerar att försvagas.

APMT är inte ensam arbetsgivare om att ersätta fasta jobb med osäkra i syfte att försvaga en kampvillig arbetargrupp. Händelserna i Göteborgs hamn är en del i en upptrappad arbetsgivaroffensiv. Hela det så kallade näringslivet har slutit upp bakom APMT och krävt ytterligare inskränkningar i strejkrätten med direkt hänvisning till striderna i Göteborgs hamn.
Även S-MP-regeringen och högeralliansen har stött APMT och ”näringslivets” krav på inskränkt strejkrätt. Samtidigt med APMT:s lockout aviserade regeringen att man har tillsatt en utredning för att begränsa konflikträtten med hänvisning till ”den långvariga arbetsmarknadskonflikten i Göteborgs hamn”.
Attackerna mot hamnarbetarna kommer att slå mot hela fackföreningsrörelsen. Därför är det så viktigt att andra fackföreningar ger stöd till Hamn4ans och hamnarbetarnas kamp.
Det finns ett brett stöd från allmänheten. Det visar den stödfest som hölls i lördags som inbringade totalt 44 488 kronor till Hamn4ans konfliktkassa.
Utöver biljettintäkterna valde Mikael Wiehe och Jan Hammarlund att donera pengar från sin skivförsäljning.

Nu gäller det att gå vidare. Under sommaren hölls en lyckad manifestation i centrala Göteborg till stöd för Hamn4an. Hamn4an bjöds in till Sandeslätts Hyresgästförening där de fick berätta om konflikten för 100 boende.
Utåtriktat stödarbete och stöd från andra fackföreningar och fackliga kämpar kan ge den fortsatta kampen ny kraft mot APMT – för fackliga rättigheter, återanställning av de uppsagda hamnarbetarna samt en återkommunalisering av containerterminalen. ■