Elevernas busskort hotade i Luleå

Publicerad av RS Luleå

Plats: Luleå Tema: Skola och barnomsorg

Nedskärningspartiet Socialdemokraterna fortsätter sitt korståg mot Luleås elever. (foto: Offensiv)
Nedskärningspartiet Socialdemokraterna fortsätter sitt korståg mot Luleås elever. (foto: Offensiv)

Den socialdemokratiska kommunledningen har beslutat att skolan och alla andra delar av Luleå kommun måste skära bort en procent av sina kostnader varje år. Som en del i detta undersöker nu Barn- och utbildningsnämnden möjligheten av ta bort eller dra ned på subventionerade busskort för gymnasieelever.

Idag får gymnasieelever som har längre än 6 km till skolan busskort, något som är reglerat i lag (alltså kommunen kan inte styra över det, utan måste betala ett sådant busskort). Dessa resor gäller bara till och från skolan.
I Luleå kommun kan dessutom alla gymnasieeleveer, både de med med längre och kortare skolresa än sex kilometer, köpa ett rabatterat läsårskort på lokaltrafiken för 1 700 kronor. Kortet är subventionerat av Luleå kommun med cirka 1 000 kronor, jämfört med att köpa årskort direkt av bussbolaget. Det är detta läsårskort som kan försvinna eller göras dyrare. Det hänger ihop med en förändring där lokaltrafikresor och länstrafikresor kan slås ihop till ett busskort.

Dessutom undersöker politikerna om att ta bort busskortet helt för de elever som är över 20 år och som de enligt lag därför inte måste ge ett busskort. Detta skulle till största delen drabba flyktingar, som är de som oftast behöver längre tid att klara gymnasiet eftersom de börjat skolan senare.
– Det är inget annat än ren klasspolitik, att slå mot de fattigaste familjerna och eleverna att dra ned på busskorten. Busskort är en viktig förutsättning för ett socialt liv, möjlighet att delta i olika aktiviteter etcetera. Medan det ska ”effektiviseras” på elevernas beskostnad blir det inga beslut om neddragningar på politiker och chefers representation, som bevisligen i stor omfattning skett helt mot kommunens egna regler. Det säger en hel del om vilka Socialdemokraterna idag företräder, säger Jonas Brännberg från Rättvisepartiet Socialisterna. ■