10 000 i politisk strejk i Norge

Publicerad av Trond Sverre Kolltveit

Tema: Arbetarkamp

Mängder av fackföreningar stödde och deltog i strejken. (foto: Arbeiderpartiet / Flickr CC )
Mängder av fackföreningar stödde och deltog i strejken. (foto: Arbeiderpartiet / Flickr CC )

I Norge deltog 10 000 från flera fackföreningar i en politisk strejk mot bemanningsbranschen den 15 november. 

Strejken inleddes kl 13.00 och varade dagen ut. I Oslo deltog 2 000 i en demonstration där huvudkravet var att förbjuda bemanningsföretagen. De många fackföreningarna vid demonstrationen visade det stora stödet inom fackföreningsrörelsen för detta krav.
Det är framför allt inom byggbranschen, och särskilt i Osloområdet, som villkoren är dåliga. På 59 byggarbetsplatser i Osloområdet finns nu 73 bemanningsföretag. Många företag har nästan uteslutande inhyrd arbetskraft istället för fasta anställningar.
Detta leder till sämre arbetsvillkor vad gäller lön och rättigheter, men det finns också stora problem med säkerheten och arbetsmiljöerna. Företagen hyr bara in arbetarna ”vid behov”, vilket leder till att fler och fler arbetare har oförutsägbara arbetsförhållanden. Det är omöjligt att veta hur länge ett jobb varar.
Problemet ökar, även utanför byggbranschen. Bland till exempel elektrikerna kommer 40 procent av de nyanställda idag från bemanningsföretag.

Under 2000-talet har reglerna ändrats – det har blivit lättare att starta privata bemanningsföretag, men också att ersätta permanenta tjänster med tillfälliga. I synnerhet den nya arbetstidslagen från 2015 har gjort det lättare att anställa tillfälligt anställda.
Bemanningsföretag förmedlar inte längre bara tillfälligt anställda vid sjukdom, utan ersätter fasta jobb med tillfälliga. Det är något som den blå-blå regeringen vill, inte minst för att försvaga fackföreningsrörelsen.
Nu växer kravet på att arbetsförmedling av tillfälligt anställda ska ske i offentlig regi, och att arbetslivet måste grundas på permanenta tjänster.
Under demonstrationen i Olso deltog även talare från vänsterpartierna. Huvudkravet på ett fullständigt förbud stöds av Sosialistisk Venstreparti, medan Bjørnar Moxnes från Rødt ville börja med ett omedelbart förbud i Osloområdet.

Kampen för ett totalförbud kommer att öka och fackföreningsrörelsen har också meddelat att den kommer att intensifiera kampen mot den blå-blå regeringen och arbetsgivar-
organisationen NHO i andra frågor, såsom löner. Det kan bli en röd vår 2018 med stora strejker. ■