CWI

Seger för Tax Amazon-rörelsen

Publicerad av Keely Mullen (författare), Calvin Priest (författare)

Den nya skatten kommer ta 48 miljoner dollar per år från storföretag och istället gå till bostadsbygge och andra behov. (photo: Álvaro Ibáñez / Flickr CC)

Den nya skatten kommer ta 48 miljoner dollar per år från storföretag och istället gå till bostadsbygge och andra behov.

Måndagen den 14 maj antog Seattles fullmäktige en historisk skatt på Amazon och andra storföretag för att finansiera permanenta, offentliga, prisvärda bostäder. Den huvudsakliga drivkraften bakom segern var styrkan från vår #TaxAmazon-rörelse.

Inspirerande CWI-skola: ”Vi är en världsrörelse”

Publicerad av CWI (författare)

Årets latinamerikanska skola som RS systerpartier deltog i och anordnade blev en succé.  (photo: CWI)

Årets latinamerikanska skola som RS systerpartier deltog i och anordnade blev en succé.

Den 23-28 januari genomfördes CWI:s tionde latinamerikanska kaderskola i São Paulo, Brasilien.

Socialistisk feminism på uppgång

Publicerad av Elin Gauffin (författare)

Laura Fitzgerald. (photo: )

Laura Fitzgerald.

På CWI:s internationella styrelsemöte blev kvinnokampsdiskussionen mycket större än tidigare år. Alla sektioner upplever en kvinnoradikalisering, även om det ser olika ut. 

Gingers kampanj visade på socialistisk frammarsch i USA

Publicerad av Calvin Priest (författare), Bryan Koulouris (författare)

En mäktig och kraftfull valkampanj som har lagt grunden för framtida kamputbrott. (photo: Socialist Alternative)

En mäktig och kraftfull valkampanj som har lagt grunden för framtida kamputbrott.

Den 7 november vann Ginger Jentzens valkampanj ett historiskt röstetal i valet till kommunfullmäktige i Minneapolis distrikt tre.

CWI i Österrike i kamp mot regeringens skolnedskärningar

Publicerad av CWI i Österrike) Stefan Reifberger (SLP (författare)

Sedan i mars protesterar elever, lärare och föräldrar i Österrike mot en ny omgång av skolnedskärningar

Växande stöd för Corbyns vänsterpolitik

Publicerad av Elin Gauffin (författare)

Kevin Parslow, Socialist Party. (photo: Natalia Medina)

Kevin Parslow, Socialist Party.

Intervju med kamrater från Socialist Party (RS systersektion i England/Wales) om den dramatiska politiska omsvängningen i Storbritannien under försommaren

Izquierda Revolucionaria – inspirerande förstärkning av CWI

Publicerad av Per-Åke Westerlund (författare)

Beatriz Garcia berättar om hur starkt IR växer i Spanien då de deltagit i och drivit flera viktiga kampanjer. (photo: Natalia Medina)

Beatriz Garcia berättar om hur starkt IR växer i Spanien då de deltagit i och drivit flera viktiga kampanjer.

Izquierda Revolucionaria är en växande socialistisk kraft i Spanien. Under det senaste året har unga medlemmar lett skolstrejker med 1,5 miljoner elever och studenter

CWI går starkt framåt

Publicerad av Kristofer Lundberg (författare)

600 deltog på stormötet om ryska revolutionen. CWI är idag den viktigaste socialistiska internationalen. Gå med du också! (photo: Natalia Medina)

600 deltog på stormötet om ryska revolutionen. CWI är idag den viktigaste socialistiska internationalen. Gå med du också!

Committee for a Workers’ International (CWI) går starkt framåt, både politiskt och organisatoriskt

Hur kan Trump fällas?

Publicerad av Tom Crean (författare)

Socialist Alternative uppmanar till en sommar av kamp – för att bygga sociala rörelser och trappa upp protesterna mot Trump. (photo: )

Socialist Alternative uppmanar till en sommar av kamp – för att bygga sociala rörelser och trappa upp protesterna mot Trump.

Att Trump förra veckan sparkade FBI-chefen James Comey har lett till en växande politisk kris i Washington. Den skarpa splittringen i det politiska etablissemanget och inom statsapparaten har förstärkts av Trumps auktoritära handlingar.

Kvinnokamp mot Putin

Publicerad av Rob Jones (författare)

Trots regimens attacker utmanas den kvinnofientliga politiken.  (photo: )

Trots regimens attacker utmanas den kvinnofientliga politiken.

Traditionellt har internationella kvinnodagen varit en helgdag i Ryssland. Men från att vara en kampdag blev den under stalinismen en dag där kvinnor tilläts vila medan männen uppvaktade med blommor, choklad och ett nedlåtande ”tack” till kvinnorna för deras heroiska arbete de resterande 364 dagarna. Men nu är även denna helgdag hotad.