Höj Pensionerna – inte pensionsåldern

Publicerad av Offensivs redaktion

Tema: Inrikespolitik

 (foto: Pensionsmyndigheten)
(foto: Pensionsmyndigheten)

Den så kallade Pensiongruppen, som består av de båda regeringspartierna S och MP samt högeralliansens fyra partier, M, L, C och KD), presenterade i förra veckan sin överenskommelse om de framtida pensionerna.

Överenskommelsens viktigaste delar är höjd pensionsålder och att det skandalomsusade premiepensionssystemet ska ”reformeras”. Vidare utlovas att grundskyddet (garantipensionen) för de ekonomiskt mest utsatta pensionärerna ska höjas.
Men den förbättringen ska ses mot bakgrund av att överenskommelsen i huvudsak innehåller ytterligare försämringar av ett pensionssystem som är underfinansierat, djupt orättvist och särskilt missgynnar arbetarkvinnor.
Den föreslagna höjningen av pensionsåldern – åldern för att ta ut garantipension höjs från 65 till 66 år, den lägsta åldern för allmän pension höjs stegvis från 61 till 64 år samt att man får rätt att jobba kvar till 69 år – kommer att följas av fler och återkommande höjningar eftersom pensionsåldern ska höjas i takt med att medellivslängden ökar. Men alla lever inte lika länge.
Det är heller inte så att alla orkar och kan jobba tills man når pensionsåldern. Långt därifrån. LO-medlemmar går i snitt i pension vid 63,8 års ålder. En tidigare undersökning bland fackförbundet Kommunals medlemmar visade att bara en av tio jobbade efter 65.
Samtidigt blir det allt längre till ett hållbart arbetsliv, allt fler tenderar att slitas ut i förtid till följd av ökad press, stress och mindre möjligheter att påverka det egna arbetet.

Det är inte pensionsåldern som behöver höjas, utan pensionerna. Hela pensionssystemet måste göras om.
Samma partier som står bakom den senaste överenskommelsen är de partier som genomförde 1990-talets ”pensionsreform” som sänkte pensionerna samtidigt som en del av pensionen, premiepensionen (PPM), hamnade på börsen. PPM-systemet blev en dyrbar flopp som slutade i skandalerna med Allra och Falcon Funds.
Dagens pensionssystem är en kvinnofälla.
Gapet mellan kvinnors och mäns pensioner är till och med större än löneskillnaderna. Lägre lön, ofrivillig deltid, högre sjukfrånvaro och större ansvar för hem och familj gör att kvinnor i genomsnitt har omkring 30 procent lägre pensioner jämfört med män.
Pensionsgruppens senaste överenskommelse innebär att dessa orättvisor inte bara kvarstår, utan ökar när pensionsåldern höjs.

RS och Offensiv säger:

  • Rättvisa åt pensionärerna. – nytt jämlikt pensionssystem. 
  • Omedelbar höjning av pensionerna och en rejäl höjning av taket för bostadstillägg. 
  • Nej till höjd pensionsålder. 
  • Sex timmars arbetsdag och rätt till heltid. 
  • Uppvärdera kvinnors arbete och löner. ■