Pendelkaos och dyrare SL-resor

Publicerad av Per Olsson

Plats: Stockholm Tema: Infrastruktur

 (foto: Marcus Linder, Flickr-CC)
(foto: Marcus Linder, Flickr-CC)

I början av januari höjdes biljettpriserna på nytt inom kollektivtrafiken runt om i landet. SL-priserna (Storstockholms Lokaltrafik) höjs i snitt med hela 3,3 procent. Den senaste prishöjningen följer efter år av kraftiga prisökningar.

Priserna inom kollektrafiken har skenat under 2000-talet. År 2000 kostade exempelvis SL:s månadskort 450 kronor. Efter den senaste prishöjningen på 30 kronor, som började gälla från och med den 9 januari, kostar kortet (30-dagars) 860 kronor för vuxna. Om priset på SL-kortet hade följt övriga konsumentpriser och inflationstakten (konsumentprisindex, KPI) sedan år 2000 skulle månadskortet kosta 560 kronor.
Högerstyret i Stockholms län har kört kollektivtrafiken i sank, samtidigt som priserna ständigt har ökat. I privatiseringens spår har återkommande upphandlingselände och skenande kostnader, mygel och byråkrati följt. Anställda och resenärer har fått betala dyrt för det nyliberala systemskiftet inom kollektivtrafiken och järnvägen.

I december 2016 tog det Hongkongbaserade företaget MTR över pendeltågstrafiken i Stockholm. Sedan flera år tillbaka är det samma bolag som står för driften av Stockholms tunnelbana, vilket var mycket lönsamt för företaget. Vinsten för MTR Tunnelbana har mer än fördubblats sedan 2011. De ökade vinsterna kommer från ökad press på de anställda och eftersatt underhåll.

När MTR tog över pendeln lovade bolagsdirektörerna och högerstyret en ”pendeltrafik i världsklass”.
Men det första man gjorde var att dra ner på städet, och underleverantören – Reneriet – som skulle sköta städet av stationer och pendeltåg drog ner på personal samt förvandlade heltidstjänster till deltid. Istället för en fungerande pendeltågstrafik blev det ”uppförandekoder” för de anställda och uteblivna ersättningsbussar för strandade resenärer.
Pendelkaoset har blivit en del av vardagen. Hela spårtrafiken håller på att kollapsa efter långvarigt nyliberalt vanstyre och ständigt nya operatörer som jagar vinster.
Höjda biljettpriser, fortsatta avregleringar och neddragningar går på tvärs med en nödvändig satsning på kollektivtrafiken.
Enligt en tidigare undersökning har kostnader för resor med kollektivtrafiken ökat i pris fyra gånger snabbare än konsumentprisindex, rapporterade SVT den 23 februari 2014 och gjorde den riktiga anmärkningen att: ”I flera år har politiker av alla färger pratat allt mer om vikten av att minska klimatutsläppen, och just i Sverige är transporter en av de viktigaste källorna till klimatutsläpp. Men när samma politiker sätter priser på kollektivtrafiken har man låtit priserna skjuta i höjden”.

Rättvisepartiet Socialisterna och Offensiv säger:
• Stoppa privatiseringarna, avregleringarna, upphandlingseländet och prishöjningarna. Ut med de privata bolagen och vinstjakten.
• Gratis och utbyggd kollektivtrafik i offentlig regi och under demokratisk styrning av anställda och resenärer.
• Bygg ut kollektivtrafiken och järnvägen i hela landet – stoppa mångmiljardslukande motorvägsprojekt som Förbifart Stockholm. ■