Ledare

Alliansen lägger nya kvinnofällor

Publicerad av

Efter socialdemokraterna var det dags för högeralliansens fyra partier att presentera sitt valmanifest onsdagen 23 augusti.

I marginalen

Publicerad av

I marginalen

Publicerad av

De etablerade partierna leker ”Följa John” i årets valrörelse. ”Allt som socialdemokraterna lovar, lovar jag också”, sa moderatledaren Fredrik Reinfeldt när han inledde valrörelsen för snart två veckor sedan. Det löftet kostade inget.

Om inte nu, Persson – när?

Publicerad av

Det finns en tydlig motsägelse i statsminister Göran Perssons ständiga uttalanden om att det går ”bra för Sverige”, samtidigt som socialdemokratin går till val på att lova så lite som möjligt. ”Vi är försiktiga med nya utgifter i ett läge när ekonomin går på högvarv. Jag ska ärligen säga att utrymmet för nya reformer är utomordentligt begränsat 2007”, sa Persson då socialdemokraterna presenterade sitt valmanifest 18 augusti. Men om inte nu, när ekonomin ”går på högvarv”, när?

LO måste lyssna på medlemmarna

Publicerad av

Från Sveriges gruvor och stålindustrier växer arbetarnas krav på en rejäl ”fight back-rörelse” inför nästa års avtalsförhandlingar. Men vad gör LO-ledningen? Jo, utan ett ord om behovet av facklig kamp bjuder LO i stället en dryg månad före valet in Svenskt Näringsliv (SN) till överläggningar efter valet som LO:s ordförande Wanja Lundby Wedin hoppas ska leda till ”en stor och bred överenskommelse om det som är bra för företagen och löntagarna”.

I marginalen

Publicerad av

I dagarna har de etablerade partierna börjat placera ut sina valaffischer.

Därför RS i valet

Publicerad av

I veckan inledde Rättvisepartiet Socialisterna (RS) sin valrörelse. Valet 2002 var en stor framgång för RS. För första gången vann vi två mandat i Luleå kommunfullmäktige och i Umeå lyckades vi vinna ytterligare ett mandat. (I umefullmäktige har RS idag tre ledamöter). Till skillnad från de etablerade skattefinansierade partierna (riksdagspartierna) har RS inga miljoner att satsa i valrörelsen. Vår valrörelse finansieras genom enskildas bidrag och vad som kan samlas in under valkampen. RS valkampanj kännetecknas av gräsrotsaktivism. Vi har bevisat att vi är annorlunda. Tillsammans med anställda, ungdomar och brukare bekämpar Rättvisepartiet Socialisterna nedskärningar, privatiseringar och pampförmåner som riksdagspartierna genomfört och kommer att genomföra när valet väl är över. Som enda parti i valet säger RS att det krävs kamp och aktivitet för att driva igenom förbättringar och stoppa försämringar. Sedan förra valet har RS drivit kampanj för att rädda vårdcentraler i Göteborg, stoppat lunchavgifter på gymnasieskolan i Haninge, kämpat för vården, 6-timmars arbetsdag och höjda löner i Umeå samt mot privatiseringen av lokalvården i Luleå. Detta är bara några exempel. Men vilket annat parti kan ge ett enda exempel på att de tillsammans med personal och brukare kämpat för upprustning och bättre löne- och arbetsvillkor för de anställda?

I marginalen

Publicerad av

Centerpartiet är Europas rikaste parti. Anledningen är att partiet förutom alla miljoner i statligt och kommunalt partistöd fick hela 1,8 miljarder kronor extra förra året genom att sälja ut sina tidningar. Centern är samtidigt det parti som upplevt det största medlemsraset av alla etablerade partier sedan 1991, antalet medlemmar har mer än halverats och är nu strax över 50 000.

Krig med svenska trupper?

Publicerad av

Fem dagar innan man ens hörde ett kraftigt fördömande av Israel från Göran Persson så kom han med första indikationen på en svensk trupp till Libanon. Först efter masslakten på 60 kvinnor och barn i staden Qana kom några starka ord från Göran Persson. Han blev vredgad, bestört och kunde som ”gammal israelvän” inte förstå Israels agerande. Han har alltså varit vänligt inställd till uppbyggandet av en av världens aggressivaste militärmakter, återockupationen av Västbanken och förödelsen i Gaza där nu 75 procent av befolkningen lever i absolut fattigdom. När Persson låtsas vara förvånad över att ett terrorkrig – som under tre veckor skördat 800 liv – innehåller bestialiska massmord på civila, sprider han bara förvirring om vad krig är. Som om Qana vore ett misstag för Israel. Göran Persson har som ”israelvän” en skuld i vad som pågår. Politiskt, diplomatiskt och ekonomiskt understöd till Israels regering är ett bidrag till den uppladdade imperialistiska aggression som nu slår ut i ett krig för att utöka Israels makt och dominans i Mellanöstern. Göran Perssons tystnad när den Israelsiska armén bombade flyktingläger, mattransporter och flyktingvägar var som ett klartecken för infernot i Qana. Ett verbalt fördömande av Israel å ena sidan ska vägas mot en faktisk mobilisering å den andra. Nu står det i tidningarna att ett av de fem länder som kan tänka sig att delta i en internationell militär intervention är Sverige (tillsammans med Frankrike, Norge, Egypten och Turkiet). Vad har Göran Persson och s-regeringen för förankring för ett sådant dramatiskt och blodbesudlat drag?

I marginalen

Publicerad av

Putin – en ny rysk tsar Den nya ryske tsaren Vladimir Putin har nyligen infört en lag mot extremism. Anledningen till lagen är att de ryska myndigheterna vill skapa ”bättre definitioner av extremistaktivitet genom att klassa samhällsfarliga handlingar som extremism”. Det är alltså fråga om en lag med många gummiparagrafer och tolkningsmöjligheter.