Mitten/Analys

USA-imperiet i kris

Publicerad av

USA är den starkaste makten världen någonsin skådat. USA-imperialismen har en krigsmakt som slukar en summa som är större än de flesta länders statsbudgetar. I denna krigsmakt finns en halv miljon soldater, spioner, tekniker, lärare, beroende och civila entreprenörer stationerade i andra länder. Dessutom har USA nästan ett dussin hangarfartygsstyrkor i alla oceaner och hav samt har för avsikt att ytterligare hävda sin dominans genom att militarisera rymden.

Bolivia inleder ny jordreform

Publicerad av

När Bolivias vänsterpresident Evo Morales den 1 maj deklarerade nationaliseringen av kolvätena, lovade han att ”de utländska bolagens plundring är slut … Vi börjar med att nationalisera gasen, och i morgon blir det gruvorna, skogen och alla naturresurser”. Lördagen den 3 juni inleddes också en ny jordreform med ett massmöte i staden Santa Cruz, där de första jordrätterna delades ut inför tusentals entusiastiska fattigbönder som invaderat det rika låglandets ”huvudstad” under ursprungsfolkens regnbågsfana.

Sri Lanka mot inbördeskrig?

Publicerad av

Tidigt på torsdagsmorgonen 15 juni körde den överfulla morgonbussen på en mina på väg till en marknad i Kabithigollewa i Anuradhapura distriktet (20 mil norr om huvudstaden Colombo). Fler än 60 människor dödades och ytterligare 40 skadades.

Från vapenvila till nya strider

Publicerad av

I november 2005 hölls presidentval i Sri Lanka och Mahinda Rajapakse valdes till ny president.

Bok och filmtips om Göteborg2001

Publicerad av

Göteborgskravallerna och processerna av Erik Wijk är den mest omfattande sammanställningen, en uppslagsbok som helt bygger på vittnetsmål, presscitat, domslutsprotokoll, rikspolisstyrelsens rapport och organisationers egna program. Wijk har även skrivit Orätt – Rättsrötan efter Göteborg, som kom 2003.

Rättsröta och skandaldomar

Publicerad av

Minnet av Göteborg2001 har etsat sig fast för all framtid. De som samlats för att demonstrera under EU-toppmötet fick bittert erfara den svenska statens försvar av de mäktigas intressen. Först genom sällan tidigare skådad polisbrutalitet, sedan genom de exempellöst hårda domarna i Göteborgs tingsrätt.

Göteborg2001 – tre dagar som skakade Sverige

Publicerad av

Vad var det egentligen som hände i Göteborg 2001? För de som inte var där kan det vara svårt att veta då det första offret var sanningen. Regeringen använde sig av polisen och den borgerliga pressens hänsynslösa lögnapparat för att slå ned en växande radikalisering.

Bodströms repressiva lagar

Publicerad av

Under de senaste åren har en rad nya förslag om bl a avlyssning, buggning och registrering lanserats av justitieminister Thomas Bodström. Allt i namn av att bekämpa terrorism och brottslighet. Bara sedan hösten 2002 har Advokatsamfundet skrivit remissyttranden över ett 20-tal olika lagförslag för repressiv lagstiftning.

”Någon ligger i utspilld hundmat”

Publicerad av

Det står på omslaget till boken Göteborgshändelserna av Jörgen Gassilewski att det är en roman. För mig framstår boken som ovanlig för att vara roman men däremot mycket precis som dokumentär och samtidigt poetisk.

Bush lovar Nato-vapen men inte mat till Darfur

Publicerad av

Situationen i Darfurregionen, i västra Sudan och som gränsar till Tchad, har av FN beskrivits som ”en av världens största humanitära katastrofer”. Minst 200 000 människor har dödats sedan kriget bröt ut 2003, enligt FN. Andra uppgifter säger upp emot 400 000. De flesta har dött till följd av de sjukdomar och den svält som följer i krigets spår. Två av regionens sex miljoner invånare har tvingats på flykt.