Ledare

Regeringen ger terrorn tyst stöd

Publicerad av

Nu har Israel terrorbombat Libanon oupphörligt i två veckor. 750 000 libaneser har drivits på flykt. Bostäder, sjukhus, flyktingläger och mattransporter har bombats. Första dagen fördömde utrikesminister Jan Eliasson Hizbollahs kidnappning och sa att det inte fanns något försvar för beskjutning av Israels territorium. Om Israels agerande sas bara att motåtgärderna var oproportionerliga. Han ville, precis som många statsvetare och borgerlig media, inte ens kalla det för krig. Vad Israel gör kallas ”försvarshandlingar”.

I marginalen

Publicerad av

Häromveckan annonserade Bill Gates att han kommer att spendera mindre tid i Microsofts styrelserum och mer tid på välgörenhet. Med tanke på att paret Gates snart förfogar över världens största välgörenhetsfond är det kanske inte så konstigt. Det ekonomiska ansvaret kan nog med rätta kallas tungt om det uppgår till cirka 60 miljarder dollar, vilket är Bills välgörenhetsbörda efter det senaste bidraget på 37 miljarder dollar från bridgepartnern Mr Buffet.

Valmaskiner utan förtroende

Publicerad av

Samtidigt med att Almedalsveckan startade presenterades en rapport som visade att förtroendet för riksdagen rasar. Allt färre väljare är dessutom nöjda med vad riksdagsmännen gör. Enligt undersökningen, som gjorts av SOM-institutet (Samhälle, Opinion, Massmedia) vid Göteborgs universitet har förtroendet för riksdagen sjunkit dramatiskt under de senaste fyra åren. Bara 22 procent av de tillfrågade säger att de har stort eller mycket stort förtroende för riksdagen, mot 34 procent 2002.

I marginalen

Publicerad av

Dom hade i alla fall tur med vädret. Så kan man sammanfatta Almedalsveckan där politikerna grillat valfläsk för att hålla de egna och pressen på gott humör. Samtidigt med Almedalen startade överklassens stora semesternöje – att segla Gotland runt.

Gaza under belägring

Publicerad av

I måndags varnade Israels nye premiärminister Ehud Olmert för ”en lång och omfattande militär insats” mot Gaza. En sådan militär intervention kan mycket väl vara ett faktum när Offensiv kommer ut (Offensiv trycks tisdag kväll 27 juni).

I marginalen

Publicerad av

Förböner hjälper inte. Det finns det nu svart på vitt på. I det senaste numret av tidningen Forskning & Framsteg redovisas en amerikansk undersökning som fann att böner inte hjälper.

EU-ledarna famlar i mörkret

Publicerad av

EU:s senaste toppmöte i förra veckan bekräftade bilden av ett EU i kris. Österrikes förbundskansler Wolfgang Schüssel, som var värd för mötet, menade att EU nu måste resa frågan: ”Vad, var och varför?” Men han kunde lika lite som någon annan ge något svar om vart EU är på väg.

I marginalen

Publicerad av

I överklassen trängs många grabbiga idioter med varan.. Det finns till och med en klubb för dem kallad ”Noppe”, som drivs av kungens polare Noppe Lewenhaupts och som håller till på Smålandsgatan i Stockholm.

Globalisering och antikapitalism

Publicerad av

Globaliseringen har fått ge namn åt flera viktiga ekonomiska och politiska förändringar som följde i spåren av världskapitalismens kriser 1974-75 och 1979. Efter dessa kriser var kapitalistklassen tvungen att söka nya vägar till fortsatt ekonomisk expansion och integrering av världens ekonomier.

I marginalen

Publicerad av

Folkpartiet: Rasistiskt nyspråk Det var författaren George Orwell som gjorde begreppet nyspråk känt. I hans framtidsmardröm ”1984” är krig detsamma som fred och frihet ett ord för slaveri. Men så har det väl egentligen alltid varit.