Mitten/Analys

Sudaneserna måste få stanna

Publicerad av

De hungerstrejkande sudaneserna är nu inne på sin tredje vecka av hungerstrejk. En har fått besöka sjukhuset efter en kollaps och flera klagar på kraftiga magsmärtor.

Kongo: ”Värsta krisen i världen”

Publicerad av

I Kongo-Kinshasa utspelas ”världens största humanitära kris. Varje dag dör 1 200 människor.” Den bedömningen gör Jan Egeland, FN:s högste samordnare för katastrofer och krig (Svenska Dagbaldet 30 maj). Trots detta riskerar flyktingar från Kongo att utvisas från Sverige.

Jätten har vaknat

Publicerad av

1886 demonstrerade tiotusentals arbetare för åtta timmars arbetsdag på Haymarket i Chicago. Polisen ingrep vid ett tumult och fyra arbetare dödades. Det var den första maj och de fyras död innebar födelsen för arbetarklassens internationella protestdag. 120 år senare får första maj i USA en rejäl pånyttfödelse. Man uppskattar att över tio miljoner demonstrerade 1 maj 2006 mot statens rasistiska försök att kasta ut invandrare. ”¡Aquí estamos, y no nos vamos!” – Här är vi och vi kommer inte att försvinna – är budskapet.

De ”illegala” skapar företagens vinster

Publicerad av

Den amerikanska staten bygger på rasism. Ett exempel är tjugotalets stora institut för rasbiologisk forskning. 1924 infördes immigrationskvoter. Invandring från Västeuropa, England, Irland och Tyskland uppmuntrades, medan de som kunde hota den anglosaxiska dominansen stängdes ute.

Bushs politik: Rasism och militarism

Publicerad av

Republikanernas yttersta högerflygel använder främlingsfientliga argument och talar om att de så kallade ”amerikanska kulturella värderingarna” hotas. I december beslutade representanthuset om HR 4437, som av motståndarna kallas ”den mest invandrarfientliga lagen på femtio år”.

Bolivia: Morales pressas att ta steg till vänster

Publicerad av

När Bolivias president Evo Morales den första maj meddelade att man nationaliserat olje- och gasresurserna (kolvätena), var förvåningen stor världen över.

Brittiska generalstrejken 1926: ”Klasskrig i nio dagar”

Publicerad av

”Klasskrig i maj 1926 – Nio dagar som skakade Storbritannien”, kunde man läsa i den brittiska tidningen Independent den 3 maj i år. Anledningen var att det var på dagen 80 år sedan TUC (det brittiska LO) inledde den generalstrejk som gav arbetarna en försmak av makt. Generalstrejken 1926 var den enskilt viktigaste händelsen i den brittiska arbetarklassens historia. Kapitalistklassen var skakad och kungen fruktade att ”allt kanske var slut”.

Privatisering – plundring under annat namn

Publicerad av

Privatiseringar har varit en av de största förändringarna i det moderna Sverige. I och med dem försvinner en av de mest framträdande faktorerna i modern svensk historia: välfärdsstaten. En stark offentlig sektor, relativt hög jämlikhet, relativt hög levnadsstandard, en av de högsta bildningsnivåerna i världen, hög industriproduktivitet, ”stark” arbetarrörelse och ett totalt dominerande socialdemokratiskt arbetarparti har kännetecknat en historisk period som går mot sitt slut.

”Vi ska kämpa med alla medel”

Publicerad av

Går det att stoppa nedläggning av fabriker? Den frågan konfronteras arbetargrupper över hela världen med idag. Första steget mot ett positivt svar är just att se den vidden, hur många det är som står inför samma problem. Däri ligger styrkan.

Scaniaarbetare vill se tuffare tag från facket

Publicerad av

Stämningen är frustrerad när Offensiv vid tre skiftbyten på Scanias nedläggningsvarslade axelfabrik i Falun talar med arbetarna. Sedan beskedet om att fabriken ska läggas ned kom för fem veckor sedan, har motivationen att som förut ”ge 120 procent” försvunnit. Arbetarna kräver rejäl ersättning för att uppoffra sig.