I marginalen

Klimatbovarnas parti stavas SD

Publicerad av Per Olsson

Tema: I marginalen

I likhet med många andra reaktionärer och högerpopulister är Sverigedemokraterna ett rasistiskt klimatförnekarparti. Det är värt att påminna om att SD för drygt ett år sedan gick till stormangrepp mot SMHI som anklagades för att bedriva ”tendensiös propaganda” om klimatet och därför borde få minskat anslag, en anklagelse som återupprepades så sent som i december 2017. 

Att havsnivåerna stiger och den globala temperaturen ökar kan inte ens Sverigedemokraterna förneka, men enligt partiets miljöpolitiske talesperson Martin Kinnunen säger detta inget om framtiden. Det finns till och med SD:are – en av dem är Thoralf Alfsson som tidigare suttit i riksdagen för SD och som nu är tillbaka på riksdagslistan – som påstår att det lika­väl kan bli en ny istid eftersom det ibland är kallt även på vårkanten. Samma Alfsson hävdar också att sommarens torka är ett ”bevis” på att landet inte hotas av stigande havsnivåer och översvämningar. Ungefär som Donald Trump som i början av året förnekade klimatkrisen eftersom han frös när han besökte New York och som nyligen twittrade att Kaliforniens katastrofala skogsbränder orsakats av del-
statens miljölagar.

Den globala uppvärmningen och dess påverkan på väderförhållanden är dessvärre inte ett påhitt. Men ”atmosfären blir inte bara varmare, den blir fuktigare också. Globalt ökar mängden vattenånga i luften – vilket förstärker växthuseffekten. Risken för att nederbörden kan bli mer intensiv ökar också – när det regnar. Samtidigt gör ökad avdunstning att det blir torrare på marken i samband med torrt väder”, som den förre SVT-meteorologen Per Holmberg skrev i Expressen den 5 augusti. 

Dessa och andra fakta i målet erkänns inte av SD-topparna som gärna ser att utsläppen fortsätter som förut. Därför är SD emot det otillräckliga Parisvtalet och alla begränsningar av utsläppen samt klimatreglering.

”Sverigedemokraterna motsätter sig också mer resurser till skydd av biologisk mångfald i skogen. Den biologiska mångfalden minskar i en alarmerande takt över hela världen. I Sverige är situationen akut, bland annat för många skogslevande arter. För att värna deras livsmiljöer behöver mer skog skyddas. Budgetanslagen för skogsskydd måste öka, men det går inte med Sverigedemokraternas politik, eftersom partiet vill minska miljöbudgeten med flera miljarder kronor per år”, skrev representanter för Naturskyddsföreningen på DN Debatt den 5 juni.

Rasistiska SD är också klimatbovarnas parti. ■