I marginalen

M-ledd allians mot vården

Publicerad av Per Olsson

Tema: I marginalen

I valtider blir klyftan mellan pamparnas retorik och verkligheten alltid särskilt stor och stötande. Det är trumpska ”sanningar” och ”alternativa fakta” i parti och minut. Eller vad sägs om detta påstående: ”Under mer än 10 år med Alliansen (i Stockholms län) har sjukvården för länets invånare kort och gott blivit mycket bättre. Köerna har kapats, patienterna är nöjdare och vården är mer jämlik. Vårdvalet har gjort det betydligt enklare för människor att komma till doktorn, särskilt i områden där det tidigare var svårt att komma i kontakt med vården. Vi vill fortsätta utveckla vårdvalet till att gälla fler områden inom den specialiserade vården.”

Privatiseringarna, marknadsstyrningen och alla ”vårdval” (totalt 37 i det högerstyrda Stockholms län) har gjort länets vård både dyrare och mer ojämlik. Vårdkrisen har förvärrats. Lägg därtill Nya Karolinska och resultatet blir förfärligt. 

En ”krigszon” är personalens beskrivning av läget på akutmottagningen vid Danderyds sjukhus. “Enligt skyddsombuden har akutmottagningen gått ifrån en grundbemanning med 14 akutsjuksköterskor till åtta sedan i våras. De tvingas arbeta 15-timmarspass, utan garanterade raster, ibland utan möjlighet att hinna äta och gå på toaletten”, skriver Vårdförbundets tidning Vårdfokus. Svaret från det M-ledda Alliansen är hot om nya nedskärningar på Danderyds sjukhus. 

Bygget av Nya Karolinska (NKS) är en anledning till vårdkrisen. När NKS stod färdigt blev det en akutmottagning mindre i länet. NKS blir ett ”landmärke”, sa det moderata sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt innan hon blev lobbyist för den privata vård­jätten Aleris. 

I början av året la samma Aleris ned sin specialistklinik i Rinkeby. Aleris ansåg att vinsten inte var stor nog i Rinkeby eftersom “att läkarbesöken drar ut på tiden, patienterna är sjukare än i innerstan och behöver oftare tolk” (SVT Stockholm i februari i år). Så slår högerns “vårdval och valfrihet” som lägger bestämmanderätten över vården och dess tilllgänglighet i händerna på marknaden och vinstdrivande bolag. Resultatet av detta är “en överetablering av vård­aktörer inom höginkomstområden och en underetablering i låginkomstområden. Vårdval Stockholm har också lett till en uppspjälkning av vården i uppdelade vårdkedjor utan kontakt med varandra. Multisjuka patienter hamnar särskilt i kläm. Ett annat resultat av Vårdval Stockholm och vårdaktörernas fria etableringsrätt har blivit ökade kostnader. Skattebetalarna får stå för notan” (Marknadiseringen av den svenska sjukvården – så gick det till, en rapport skriven av Mats Wingborg, som Arena idé gav ut 2017). ■