Parti

RS sommarläger politisk injektion

Publicerad av Jonas Brännberg (författare)

Ett av de stormöten som ägde rum under lägerdagarna. Foto: Hans Müller (photo: Hans Müller)

Ett av de stormöten som ägde rum under lägerdagarna. Foto: Hans Müller

– Brexit har inneburit den största politiska krisen på år och dar i Storbritannien, samtidigt som valet av Corbyn har gjort Labour till ett massparti igen, sade Iain Dalton från Leeds när lägret inleddes med en diskussion om Brexit och EU:s kris.

Anslut dig till kampen

Publicerad av Stephen Rigney (författare)

Partiföreningen i Stockholm Sydost har nu tagit ledningen då de tillsammans lovade 5 600 kronor till insamlingen på sommarlägret som ägde rum i helgen. Totalt gavs 22 450 kronor i bidrag, medan de två kampanjtillfällena som skedde under lägrets gång gav ytterligare 622 kronor tillsammans med 19 sålda tidningar och en ny prenumeration.

Stöd kampen för socialism

Publicerad av Stephen Rigney (författare)

195 Offensiv på Pride

Publicerad av Stephen Rigney (författare)

Vi avslutade ekonomikampanjen för juli månad en bra bit över målet med 35 614 kr totalt.

På väg mot målsättningen

Publicerad av Stephen Rigney (författare)

Ekonomikampanjen har fått ett välkommet uppsving i veckan i form av resultaten från CWI-skolan i Belgien där våra medlemmar har haft möjligheten att träffa ett 300-tal socialister från 34 olika länder. Våra engelskspråkiga översättningar av vårt kongressdokument om svenska perspektiv samt pamfletten, Förtryck i heders namn, visade sig vara väldigt populära med 102 sålda exemplar var.

För en socialistisk värld

Publicerad av Robert Bielecki (författare)

Mot nya mål och utmaningar

Publicerad av Stephen Rigney (författare)

Tack för ert fortsatta stöd

Publicerad av Stephen Rigney (författare)

På väg mot målsättningen

Publicerad av Stephen Rigney (författare)

Kampen tar inte semester

Publicerad av Stephen Rigney (författare)

Efter en vecka ligger vi för tillfället på 10 362 kronor, vilket är 17 procent av vår målsättning. I Stockholm inleddes juni månad med årsmötet där 5 946 kronor utlovades under insamlingen, varav drygt två tredjedelar har redovisats.