Stoppa utvisningarna

Publicerad av Sigbritt Herbert

Tema: Muren mot flyktingar

Trots stegrat våld och stadigt försämrat säkerhetsläge fortsätter utvisningarna till Afghanistan – och kampen emot det. (foto: Andrew Herbert)
Trots stegrat våld och stadigt försämrat säkerhetsläge fortsätter utvisningarna till Afghanistan – och kampen emot det. (foto: Andrew Herbert)

Våldet i Afghanistan trappas upp. Trots det fortsätter utvisningarna dit. Den i skrivandes stund senaste ägde rum måndagen den 27 augusti. Den enligt svenska politiker säkra asylprocessen läcker som ett såll. 

I mitten av augusti utvisades en kille med ett kors och namnet Jesus tatuerat på halsen. Migrationsverket bedömde att han skulle kunna dölja tatueringen och då kunna leva säkert i Afghanistan. Han hade inte varit i Kabul många timmar innan han misshandlades.

I början på sommaren tog riksdagen beslut om en gymnasielag som skulle ge upp till 9 000 ensamkommande unga en chans att stanna för gymnasiestudier. 

Men två migrationsdomstolar har underkänt lagen och därför har den pausats. Migrationsverket avgör inga ärenden enligt gymnasielagen utöver ansökningar ”som är uppenbart ogrundade”. De får avslag och kan utvisas. Migrationsverket förbehåller sig rätten att bedöma vilka ansökningar som är ogrundade. 

Det är inte bara afghaner som berörs, även om de är den största gruppen. 20-årige Patrick från Uganda ska utvisas dit, trots att han är öppet homosexuell och det är belagt med dödsstraff i hemlandet. Hans pojkvän dödades innan han själv lyckades fly. Han är efterlyst i media med namn och bild. Migrationsverket bedömde att hans berättelse var för vag och icke trovärdig. 

Migrationsverket erkänner att direkta väpnade konflikter är den vanligaste dödsorsaken för civila i Afghanistan. Man medger också att situationen i landet kan förändras snabbt och att en avgörande faktor för att klara sig i landet är ett fungerande nätverk. Det viktigaste nätverket är familj och släkt.

Många av de unga ensamkommande har vuxit upp i Iran eller Pakistan och har ingen kontakt med eventuella släktingar i Afghanistan. Migrationsverket är dock säkra på att de har släkt där som de har kontakt med. Sedan kan man alltid kringgå problemet genom att skicka någon till ett annat land. 

Media svartmålar ungdomarna, senast Uppdrag Granskning. Samtidigt förtiger man mycket av det som händer i Afghanistan. Mycket lite av den starka opinion mot utvisningarna som finns rapporteras. På så sätt underlättas den hårda utvisningspolitiken. Media, som ska granska makten, spelar denna i händerna. Utvisningarna måste omedelbart stoppas! ■

Sigbritt Herbert