Ledare

Ny ”pensionsreform” hotar sjuka

Publicerad av

”Sjukförsäkring på egna ben” är titeln på en ny liten skrift, nr 8, från Socialförsäkringsutredningen. I denna visas att regeringens särskilda utredare, Anna Hedborg, snart är klar med det första steget i ett nytt systemskifte, där sjukförsäkringen görs om enligt samma principer som pensionsreformen. Genom att vänta med att tillsätta den parlamentariska utredningen till efter valet vill regeringen sopa frågorna under mattan i valdebatten.

I marginalen

Publicerad av

Var ska striden om upphovsrätten avgöras om inte...

Hela handen i syltburken

Publicerad av

Efter tio år med Göran Persson badar direktörerna i pengar. Aldrig har så få gett sig själva så mycket. Samtidigt som några av skandalföretaget Skandias chefer står anklagade för att ha tagit ut för mycket i bonus kommer ständigt nya rapporter om de girigas revolt, eller det som i USA döpts till ”de rikas comeback”.

I marginalen

Publicerad av

Varken socialdemokraterna och dess stödpartier eller den moderatledda alliansens fyra partier har haft någon lysande start i valrörelsen. Kristdemokraterna, som glädjande nog är under 4-procentspärren i Demoskops senaste opinionsundersökning, avfyrar den ena flygande soptunnan efter den andra till den heliga familjens försvar. Den förre partiledaren Alf Svensson försöker fiska röster på homofobi och abortmotstånd till pastor Åke Greens stora förtjusning.

Bräcklig farkost på mörka vatten

Publicerad av

I förra veckan föll värdet på världens aktiebörser. Bräcklighet och osäkerhet präglar inte bara den nuvarande uppåtgående ekonomiska konjunkturen i Japan. Den globala kapitalismen hålls för närvarande uppe av två ben: den investeringsledda tillväxten i Kina och den privata konsumtionen i USA.

En socialistisk värld är möjlig

Publicerad av

Rättvisepartiet Socialisternas grundsatser

Förord: Vad är ett program?

Publicerad av Marcus Kollbrunner (författare)

Vad är ett program? Det är inte först och främst några krav på ett papper. Ett marxistiskt program är en generalisering av arbetarklassens kamperfarenheter, en historisk analys. Genom att dra lärdomar av tidigare kamp kan man förbereda sig för dagens kamp, och hur man ska uppnå de segrar som krävs för att ett nytt samhälle ska kunna växa fram.

Handlingsprogram: En socialistisk värld är möjlig

Publicerad av

Sedan demonstrationerna mot WTO i Seattle i november 1999 har en våg av antikapitalistiska protester svept fram över världen. Miljoner människor har demonstrerat utanför toppmöten där representanter för världens makthavare samlats. Rörelsen representerar mångdubbelt fler som tröttnat på orättvisorna i världen och som i allt större utsträckning drar slutsatsen att felet ligger i det kapitalistiska systemet.

Från Marx till Seattle: 150 år av politisk kamp

Publicerad av

Utan internationellt perspektiv, program och politik är det omöjligt att bygga upp en rörelse som kan möta den svåra uppgiften att omvandla samhället. I globaliseringens tidevarv är det än tydligare att arbetarklassen i ett land har samma intressen som arbetarna i andra länder. Kapitalismen har utvecklat en internationell arbetsdelning och därmed lagt grunden för en ny internationell arbetsorganisation och en planerad produktion i världsskala. Därför är arbetarklassens internationella kamp grunden för kampen för socialismen.