Fortsatt kamp mot den kvinnoförtryckande surrogatindustrin

Publicerad av Offensiv

Plats: Stockholm Tema: Kamp mot kvinnoförtryck

 (foto: Natalia Medina)
(foto: Natalia Medina)

KVINNOKAMP Den 20 oktober genomfördes en ny demonstration i Stockholm mot surrogatindustrin som marknadsförde sin handel med kvinnor och barn på Elite Palace Hotel, Odenplan. Rättvisepartiet Socialisterna, Socialistiska Feminister, Kvinnolobbyn, Tantpatrullen, Rött Forum, Arbetarmakt och enskilda deltog i demonstrationen.