Protestdag mot sämre a-kassa

Demonstrera mot budgeten • För en ny facklig rättvisedag

Publicerad av Arne Johansson

Plats: Stockholm Tema: Facklig kamp, Rör inte vår a-kassa

Det drar ihop sig till en proteststorm mot den attack på a-kassan som regeringen i all hast försöker driva igenom till årsskiftet.
Efter de fuskande ministrarna är det nu de fackliga ledarnas tur att åtminstone i ord reagera mot regeringens klasspolitik i TV-soffor, tidnings- och radiointervjuer.

Men allra först ut att som representant ur fackens djupa medlemsled få tillfälle att läxa upp den nye, hale arbetsmarknadsministern Sven Otto Littorin inför hela folket i SVT:s morgonsoffa var vårdbiträdet Lena Ezelius, stridbar ordförande i Kommunal sektion 26 i Stockholm.

”Ni vill dumpa lönerna”

– Ni har inte pratat löner en enda gång, om att sänkta ersättningar i a-kassan ska dumpa lönerna och skapa en låglönemarknad, och att höjda avgifter ska svälta ut medlemmarna i facket, sade hon bland annat.
Lena Ezelius avvisade också indignerat Littorins påstående att den skattesänkning som han kallar jobbavdraget skulle kompensera lika mycket som ”två avtalsrörelser”.
– För att få tusen kronor i sänkt skatt ska man tjäna över 25 000 i månaden, medan en genomsnittlig kommunalare bara får 500-600 kronor. Ni satsar på skattesänkningar åt höginkomsttagarna och snor från de arbetslösa.

”Rör inte A-kassan”

Att ilskan är stor på basplanet visas också av en namnlista som sprids på internet med kravet ”Rör inte A-kassan”. På kort tid har den samlat cirka 18 000 namnunderskrifter.
– Det blir 2 000-3 000 fler varje dag, säger den initiativtagande värmlänningen Anders Malmgren till Offensiv.
Även Kommunal sektion 10 i Östergötland sprider protestlistor till fack i hela landet. ”Vår sektion tycker att vi bör reagera kraftigt mot förändringarna i a-kassan, därför ber vi er att sprida den här namninsamlingen till så många som möjligt”, skriver man i ett följebrev.
LO- fackens avdelningar i Stockholm manar i ett skarpt uttalande till ”kamp mot regeringens arbetsfientliga politik”: ”Genom att sänka ersättningsnivån, höja kostnaden, slopa avdragsrätten till fackföreningsavgiften och a-kassan vill den nyss tillträdda regeringen försvåra löntagarnas möjlighet att organisera sig och därmed minska deras inflytande på arbetsmarknaden … (vilket) öppnar dörrarna på vid gavel för regeringen att dra gränsen för hur mycket arbetsgivarna ska behöva betala för arbetskraft”, skriver man.

Protestaktioner

Den tydligaste bristen i alla dessa initiativ är avsaknaden av förslag till protestaktioner, som kan mobilisera medlemmarnas kampvilja, skaka regeringen och lägga grunden för en verklig fight-back-rörelse inför vårens avtalsrörelse.
Sedan det nu står klart att regeringen planerar att lägga fram propositionen om attacken på a-kassan i riksdagen redan den 15-16 november växer nya krav på en stor facklig demonstration inför beslutet.
– Vi och klubb 20 ska maila en förfrågan till förbundet (SEKO) om de planerar att göra något. Om inte är vi själva beredda att ta initiativ till någon form av demonstration, säger Jannis Konstantis, vice ordförande för Seko klubb 119 inom tunnelbanan i Stockholm.

Svara attackerna – nu

Även syndikalistiska SAC planerar aktioner med en politisk strejk den 15 november, samtidigt som de också vill få med sig LO, TCO och andra sociala organisationer i en gemensam manifestation.
Rättvisepartiet Socialisterna och Offensiv uppmanar alla arbetande och fackligt aktiva att göra sitt yttersta för att förmå sina egna fack och hela fackföreningsrörelsen att besvara regeringens attacker med maximala protester (protestlistor kan beställas av Offensiv) inför riksdagens behandling av a-kasseförslaget den 15-16 november och igen inför upptakten till vårens avtalsrörelse.

Arne Johansson

RS/Offensiv kämpar för:
  • En facklig protestdag med maximalt stor demonstration vid riksdagen på eftermiddagen den 15 november – alla fackförbund, avdelningar, sektioner och klubbar inom LO, TCO och SACO måste uppmanas att delta.
  • En landsomfattande protestdag och fackliga massdemonstrationer innan de första löneavtalen löper ut i slutet av mars – i stil med Rättvisedagen mot den förra högerregeringens attacker den 6 oktober 1992. Effekten skulle bli allra störst om demonstrationerna kopplades till en politisk strejk.
  • Rusta till strid i avtalsrörelsen, för kompensation för attacken mot a-kassan, del av de skyhöga vinsterna och mot en ny låglönemarknad – för minst 1 000 kronor till alla och att ingen ska tjäna under 18 000 kronor per månad för heltidsarbete.