Ett hårt slag mot lågavlönde

”Deltidsarbetslösa får betala fullt, men missgynnas konsekvent”

Publicerad av Ulrika Waaranperä

Tema: Politiska frågor, Rör inte vår a-kassa

Efter hearingen med Näringsdepartementet måndagen den 30 oktober, kallade a-kassornas samorganisation (SO) till presskonferens.

SO menar att regeringens förslag är praktiskt omöjligt att genomföra till årsskiftet, men också att förändringen kommer att urholka a-kassornas legitimitet.
– Deltidsarbetslösa får betala fullt, men missgynnas konsekvent genom de föreslagna förändringarna. Det blir svårare att få ut försäkringens förmåner och förmånerna blir sämre.
– Detta drabbar särskilt de som har korta anställningar och låga arbetstidsmått, låg lön och svag anknytning till arbetsmarknaden, ofta kvinnor, invandrare och ungdomar, säger SO:s vice ordförande Inger Lindström i ett pressmeddelande.
SO:s kanslichef, Peter Schönfled, tycker inte att regeringen har tagit tillräcklig hänsyn till hur viktig frågan om a-kassan är för medlemmarna:
– Knappt sju dagar fick a-kassorna på sig att analysera och ta ställning till alla regeringens omfattande förslag när det gäller vår framtida arbetslöshetsförsäkring – det är alldeles för kort tid.

Ulrika Waaranperä