Transportmedlemmar ger stöd

Publicerad av Tobias Lindberg

Tema: Rör inte vår a-kassa

Transportmedlemmarna bland väktarna på Nationalmuséum uppmanar LO till landsomfattande protestaktioner fram till den 20 december, kombinerat med en politisk strejk den 14 december.

Tobias Lindberg