Mer än 11 000 namn för politisk strejk

Publicerad av Mattias Bernhardsson

Tema: Rör inte vår a-kassa

9 361 namnunderskrifter för politisk strejk som svar på regeringens a-kasseförslag överlämnades i måndags till LO-styrelsen.

Den största delen av dessa namn är medlemmar i LO-förbund, som samlats in av Rättvisepartiet Socialisterna på gator och torg samt arbetsplatser under de senaste fyra veckorna.
Namnen kommer från Stockholm, Umeå och Luleå. Namninsamlingen har pågått i andra städer som t ex Sundsvall och Göteborg men dessa listor hann inte fram, det egentliga antalet namn på denna insamling är 11 016 (28 november).
LO-tidningen uppmärksammade insamlingen och överlämnandet av namn på sin hemsida 27 november.
Namninsamlingen fortsätter som en del i Rättvisepartiet Socialisternas kampanj för politisk strejk.

Mattias Bernhardsson